Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Α ΕΛΜΕ Αιτωλ/νιας

Η Γενική Συνέλευση της Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας που συνήλθε σήμερα εκτάκτως με θέμα συζήτησης την
πρόταση της ΟΛΜΕ για κινητοποιήσεις, υπερψήφισε το πρόγραμμα δράσης και το πλαίσιο αιτημάτων όπως
τέθηκε ως ακολούθως:
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
1. Τετάρτη, 15/5 σύγκληση Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα
2. 24ωρη απεργία την Παρασκευή 17/5 και 5νθήμερη απεργία από 20/5 έως 24/5/2013
3. Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ στις 23/5 και ΓΣ προέδρων στις 24/5 για επανεκτίμηση και κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων
ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Καμία απόλυση εκπαιδευτικού – Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπλη-
ρωτών
2. Άμεση απόσυρση του Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις
3. Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και 4057/12) που έχει θέσει
υπό διωγμό τους εκπαιδευτικούς
4. Απόσυρση του ΠΔ για την Αξιολόγηση. Κατάργηση του ν.4142/13 για την Αρχή Διασφάλισης Ποιό-
τητας
5. Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου
(ν.4152/13, παρ. Θ). Κατάργηση του ν.4152/13.
6. Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νεότερων. Κατάργηση του
ν.4024/2011
7. Καμία κατάργηση – συγχώνευση σχολείου. 25 μαθητές κατ’ ανώτατο όριο στην τάξη
8. Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο που είχαν δοθεί στη δη-
μοσιότητα το προηγούμενο διάστημα
9. Όχι στις μνημονιακές πολιτικές που διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση.
Για την Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
                   Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας
            Κατσαρός Κώστας                              Κούστας Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου