Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 9 το πρωί θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της Α’ Περιόδου 2013 για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).
Η εξέταση θα γίνει με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 Υ.Α).
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr. και συγκεκριμένα στη διαδρομή : Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11→ υποπαράγραφος 11.7 , [http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184], έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερόμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου