Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: δεκαπέντε (15) νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίαςΜε την αριθ. πρωτ. 32181/13-4-2016 δημόσια πρόσκληση Νο 4/2016 προκηρύχθηκαν 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην Αιτωλ/νία κατανέμονται δεκαπέντε (15) νέες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων. Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν ειδικότητες Δ.Ε. βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού και γίνονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν από 14/4/2016 και λήγουν 25/4/2016.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Το Γραφείο Τύπου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου