Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Δελτίο τύπου ΚΠΕ Μεσολογγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεών του για το σχολικό έτος 2015-2016 σχεδιάζει την υλοποίηση διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Β΄ Επιπέδου για τους Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας με τίτλο:
 « Ακούσαμε της γης το μέγα καρδιοχτύπι »

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου των αξιών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικού ήθους, οικολογικής συνείδησης και μιας κουλτούρας της αειφορίας ως βασικού μηχανισμού διαχείρισης της περιβαλλοντικής - οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής - κρίσης που τόσο έντονα βιώνουμε στην εποχή μας.  Παράλληλα, σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς που συγκροτεί η πνευματική παραγωγή του Μεσολογγίτη ποιητή Κωστή Παλαμά μέσω της πλατφόρμας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της αξιοποίησής της στο πλαίσιο της διαθεματικότητας στη διδακτική πράξη, καθώς η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκτός των άλλων επιδιώκει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με στοιχεία που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτισμικών του χαρακτηριστικών.
Το σεμινάριο εντάσσεται στη μεγάλη διοργάνωση με ίδιο τίτλο που υλοποιεί το ΚΠΕ Μεσολογγίου από τις 15 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Κωστή Παλαμά», το Πνευματικό Κέντρο και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη σχολική σύμβουλο Δ/θμιας Εκπ/σης της Εκπ/κής Περιφέρειας με έδρα την Ι.Π. Μεσολογγίου, τους σχολικούς συμβούλους 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας, καθώς και τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, και αποτελεί την τελική του εκδήλωση.
Στους στόχους του σεμιναρίου και γενικότερα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται:
-    Η ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης του έργου του Παλαμά καθώς και των αξιών που διαπότισαν το έργο του.
-     Η σύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών με το περιβαλλοντικό έργο του Παλαμά μέσω της αξιοποίησής του στο πλαίσιο της διαθεματικότητας. 
-    Η αξιοποίηση των παλαμικών αξιών μέσω της διδακτικής πράξης και της ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία: ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη λογοτεχνικών κειμένων που αναδεικνύουν αξίες, οι οποίες μέσα από μια διαδικασία διασαφήνισης και κριτικής αξιολόγησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατανόηση και εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικού ήθους.
-    Ο διδακτικός σχεδιασμός με όρους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.
-    Η ανάδειξη και αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Μεσολόγγι στις 08 και 09 Απριλίου 2016 στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων. Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, λόγω της θεωρητικής φύσης του σεμιναρίου, προσκαλεί ώστε να παρακολουθήσουν τις εργασίες του τόσο τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής εμβέλειάς του όσο και τους συλλόγους διδασκόντων και τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στη διοργάνωση καθώς και τους συλλόγους γονέων των σχολείων αυτών, επιδιώκοντας το άνοιγμα του Κέντρου και του ειδικού εκπαιδευτικού έργου που υπηρετεί στην τοπική κοινωνία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου