Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

«Προ των πυλών» το νέο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ*
   Tο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τους «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς», αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση μετά και τις τελικές διορθώσεις και θα αντικαταστήσει τον νόμο 4015/2011.
   Ο νέος νόμος περί Συνεταιρισμών φέρνει αρκετές αλλαγές. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) ο αναγκαίος αριθμός για την σύσταση τους «πέφτει» από τα 40 στα 10 μέλη. Το άρθρο 35 του προσχεδίου αναφέρει συγκεκριμένα: «Οι Ομάδες Παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης».
   Για τη σύσταση των Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.) στο νέο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι: «απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από (10) ή από (21) πρόσωπα», σε αντίθεση με τον νόμο 4015/2011 που απαιτούνταν τουλάχιστον (20) πρόσωπα.
   Επίσης στο νέο νόμο προβλέπεται και η σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων» (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. Α.Ε.) και σκοπό θα έχει την αξιοποίηση των ακινήτων της αγροτικής γης, του εξοπλισμού και των αγροτικών προϊόντων.
   Ο προηγούμενος νόμος 4015/2011, κατά την άποψη μου, έγινε σε στιγμή που οι περισσότερες τότε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) ήταν οικονομικά ασύμφορές και ανενεργές εμπορικά για τους λόγους που όλος ο αγροτικός κόσμος και η κοινωνία μας γνωρίζει. Έτσι, ο νόμος «Κώστα Σκανδαλίδη» έδινε την ευχέρεια αλλά παράλληλα και «άφεση αμαρτιών» στις τότε Ε.Α.Σ. ώστε να μετατραπούν σε πρωτοβάθμιους Α.Σ. με μια απλή απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων και μάλιστα με απλή πλειοψηφία των παρόντων όπως αναφέρεται στο άρθρο 19. Με λίγα λόγια ο νόμος του 2011 κατάφερε να δημιουργήσει «νέους» Α.Σ. που στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε «κλειστά καπιταλιστικά μπλοκ» με ότι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον του αγρότη.      
   Σκοπός του νέου νόμου που φέρνει η παρούσα Κυβέρνηση είναι η δραστηριοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της υπαίθρου που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν ώστε να ενδυναμώσουν την παραγωγική τους δύναμη. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να δώσει πνοή στον αγροτικό κόσμο και κυρίως στους νέους και νέες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.
   Το πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι προωθούνται οι αξίες του συνεργατισμού. Αξίες που στηρίζονται στις έννοιες της αυτοβοήθειας, αυτευθύνης, ισότητας, ισοτιμίας, αλληλεγγύης, εντιμότητας, διαφάνειας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.
Αν. Συντονιστής Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΦΥΤΕΙΩΝ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου