Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

«ΑΘΗΝΑ 2» Ποια τμήματα μένουν και ποια φεύγουν από το ΤΕΙ.

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
l Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
l Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Ζάκυνθος)
l Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) με κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
l Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)
l Το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του Αργοστολίου διατηρείται και μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (με το «ΑΘΗΝΑ» 2 εμφανιζόταν σε μεταβατική λειτουργία μέχρι το 2018).
l Το Τμήμα Εφαρμογών και Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία της Λευκάδας απορροφά άμεσα, χωρίς μεταβατική περίοδο στη λειτουργία του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Ληξούρι (το οποίο με το «ΑΘΗΝΑ» 2 συγχωνευόταν στο Μεσολόγγι), και μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις στο 5ο εξάμηνο.
l Το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ζακύνθου απορροφάται από το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. (Στην ουσία το τμήμα καταργείται, χωρίς να δοθεί μεταβατική περίοδος λειτουργίας του μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι φοιτούντες. Επισημαίνεται ότι οι ενεργοί φοιτητές του τμήματος, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, σύμφωνα με τον πίνακα του «ΑΘΗΝΑ» 2, «Υφιστάμενη Κατάσταση» ανερχόταν στους 345.)
l Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Αργοστολίου διατηρείται σε μεταβατική λειτουργία μέχρι το 2018 και στη συνέχεια απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων στον Πύργο, το οποίο μετονομάζεται σε Διοίκηση, Οικονομία και Επικοινωνία Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με ΚΩΔ. 743 και κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, 2. Μουσειολογία, 3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

 Τμήματα που μετακινούνται από Πάτρα στο Μεσολόγγι αφού ολοκληρώσουν οι υπάρχοντες φοιτητές
l Η Σχολή Διοίκησης κ' Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Πάτρας με τα 3 τμήματά της μεταφέρεται στο Μεσολόγγι (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).
l Το Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και τοΤμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτραςσυγχωνεύονται με το τμήμα Διοίκηση Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (Μεσολογγίου) και μετονομάζονται σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων ΤΕΙ Δ. Ελλάδας  με έδρα το Μεσολόγγι.
l Το Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας συγχωνεύεται με το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Δ.Ελλάδας (Μεσολογγίου)και μετονομάζονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δ.Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι.

Τμήματα που μετακινούνται από το Αίγιο σε Πάτρα και Αθήνα
l ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ: Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αιγίου (Πατρών) εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του ΤΕΙ Δ.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα.
l ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: Το Τμήμα Οπτομετρίας ΤΕΙ Αιγίου (Πατρών) συγχωνεύεται με το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήναςκαι μετονομάζεται σε: Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας Αττικό ΤΕΙ.

 Τμήματα που μετακινούνται από τον Πύργο στην Πάτρα
l Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ Πύργου (Πατρών) συγχωνεύεται μετοΤμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Πατρών, με έδρα την Αμαλιάδακαι μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (έδρα Πάτρα).

Τμήματα που παραμένουν στην Πάτρα αλλά συγχωνεύονται με άλλα
l Το Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας συγχωνεύεται με το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτραςκαι μετονομάζονται σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
l Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας συγχωνεύεται με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Αμαλιάδας (Πατρών)και μετονομάζονται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

 Τμήματα που παραμένουν στην Πάτρα μέχρι να ολοκληρώσουν οι υπάρχοντες φοιτητές και μετά κλείνουν
l Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας

 Τμήματα που μετακινούνται από Μεσολόγγι (Ναύπακτος) στην Πάτρα
l Το τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) μεταφέρεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δ. Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
Τα τμήματα που φεύγουν από το ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι:
l Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων που βρίσκεται στη Ναύπακτο αλλά ανήκε στο ΤΕΙ Μεσολογγίου μεταφέρεται στη Πάτρα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δ. Ελλάδας
l Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας απορροφάται από το Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και πάει στην Αμαλιάδα.
l Το τμήμα Αυτοματισμού παραμένει στο Μεσολόγγι αλλά δεν δέχεται νέους φοιτητές και κλείνει όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι υπάρχοντες.

Τμήματα άλλων ιδρυμάτων που συγχωνεύονται και θα λειτουργούν στο Μεσολόγγι
l Το Τμήμα Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου που λειτουργούσε στην Ηγουμενίτσα συγχωνεύεται με το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας- Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
l Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που λειτουργούσε στο Ληξούρι, απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
l Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
l Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
l Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας απορροφάται από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
l Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Πάτρας που λειτουργούσε στην Αμαλιάδα απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τμήματα που λειτουργούσαν στο Μεσολόγγι και συγχωνευμένα παραμένουν στο Μεσολόγγι
l Το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου απορροφάται από το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και παραμένει στο Μεσολόγγι.

 ΤΕΙ Αμαλιάδας
* Ιδρύεται νέο τμήμα, με την ονομασία «Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων»με κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας, 4. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Το τμήμα θα ανήκει στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
l Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία: Οι σπουδαστές του τμήματος θα ενσωματωθούν ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (με κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: Μηχανικοί Δικτύων, 2. Μηχανικοί Η/Υ, 3. Μηχανικοί Λογισμικού), με έδρα τη Ναύπακτο (όχι την Πάτρα, όπως αρχικά προβλεπόταν), ή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, 4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης), με έδρα το Μεσολόγγι. Και τα δύο τμήματα θα ανήκουν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
ΤΕΙ Πύργου
l Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ: Μπαίνει σε μεταβατικό στάδιο. Θα συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς να δέχεται εισακτέους, έως την αποφοίτηση των φοιτούντων σπουδαστών.
l Ιδρύεται νέο τμήμα, με την ονομασία «Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» (με κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, 2. Μουσειολογία, 3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων). Το τμήμα θα ανήκει στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Πηγή : dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου