Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

«Συζήτηση σχετικά με τη συνέχιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Δ.Ε.»

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στην 9η συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 09 Απριλίου 2013 κατά την συζήτηση θέματος  ημερησίας διάταξης, σχετικά με τη συνέχιση  της βιωσιμότητας των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εξέδωσε  ψήφισμα με το παρακάτω περιεχόμενο:
«Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας τρία από τα 71 Κέντρα στην  Επικράτεια, λειτουργούν στην τοπική κοινωνία μας από το 1998 με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Ν.3966/2011) και με τη συμμετοχή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων σε συνεργασία και με την εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Σκοπός τους είναι η πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης τόσο από ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά)  όσο και από συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο) αλλά και των άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή ενδεδειγμένων παρεμβάσεων σε παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς, εθελοντές, επαγγελματίες υγείας και μέλη της ευρύτερης κοινότητας.
Συνολικά το έργο των Κέντρων Πρόληψης έχει αναγνωριστεί τόσο Πανευρωπαϊκά όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (EMCDDA) όσο και ειδικότερα από τον πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας μας αφού τα αιτήματα για υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα, αλλά και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές, συνεχώς αυξάνονται.
Η σταθερή παρουσία των εν λόγω φορέων στη στήριξη του ατόμου, της οικογένειας και του σχολείου εδώ και 15 χρόνια έχει καταστεί πολύτιμη για τις ανάγκες της περιφέρειάς μας, αλλά και για τις σημερινές συνθήκες ζωής όπου παρατηρείται αύξηση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, της βίας, της κατάχρησης ουσιών και των αυτοκτονιών.
Σε αυτές τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού η Πολιτεία απαντά με δραματική μείωση των επιχορηγήσεων που αγγίζουν το 50% τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών –ΚΕΔΕ όσο και από το Υπουργείο Υγείας – ΟΚΑΝΑ. Συγκεκριμένα για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Αχαΐας την τριετία Ιούνιος 2010 μέχρι και σήμερα σ’ έναν προϋπολογισμό ποσού 723.958€, από τον ΟΚΑΝΑ έχει κατατεθεί το ποσό των 172.340€ και από το Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 118.134€, για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Ηλείας την τριετία Μάιος 2010 έως και σήμερα σ’ έναν προϋπολογισμό ποσού 730.402€, από τον ΟΚΑΝΑ έχει κατατεθεί το ποσό των 118.092,87€ και από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσό 148.077€ και για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας την τριετία Οκτώβριος 2010 μέχρι και σήμερα σ’ έναν προϋπολογισμό ποσού 701.046€, από τον ΟΚΑΝΑ έχει κατατεθεί ποσό 146.509€ και από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσό 117.732€. Το αποτέλεσμα είναι να εξαντλούνται οι πόροι των Κέντρων από τις εισφορές των τοπικών φορέων θέτοντας σε κίνδυνο πλέον τη βιωσιμότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου