Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Δελτίο τύπου

Τη διάθεση του ποσού των 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Πιτσιναίικα - Ριγάνι ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης, απαντώντας σε ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου, αμέσως μετά την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων που έπληξαν το οδικό δίκτυο της περιοχής καθώς και τον οικισμό του Καστρακίου.
Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην απάντηση, «με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις 22.02.2013, διατέθηκε πίστωση 200.000 ευρώ, από πόρους του ΤΕΟ Α.Ε., για το έργο ‘’Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πιτσιναίικα - Ριγάνι Ν. Αιτωλοακαρνανίας’’. Για τα θέματα της συντήρησης του οδικού δικτύου, που αναφέρονται στην ερώτηση, επισημαίνουμε ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών».
Στη σχετική ερώτησή τους, οι δύο βουλευτές περιέγραφαν την έκταση του γεωλογικού φαινομένου, που είχε επηρεάσει ήδη και περιοχές του οικισμού, υπογράμμιζαν τις σοβαρές συνέπειές του στη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων, και επικαλούνταν τα συμπεράσματα της αυτοψίας που πραγματοποίησε στην περιοχή η Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ., σύμφωνα με τα οποία:
1. Η περιοχή εκδήλωσης των αστοχιών του οδικού δικτύου εγκυμονεί κίνδυνο ατυχημάτων. Προτείνεται η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης στο τμήμα του οδικού δικτύου Πιτσιναίικα - Ριγάνι με στόχο να οριοθετηθούν τμήματά του ως προς την ευστάθεια των πρανών και να προταθούν εναλλακτικές οδικές χαράξεις.
2. Οι ροές εντός του οικισμού κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικογεωλογικής μελέτης για την οριοθέτηση των κατολισθητικών φαινομένων και την πρόταση μέτρων ανάσχεσής τους.
Με αυτά τα δεδομένα, οι βουλευτές ρωτούσαν τους αρμόδιους υπουργούς ποια, κατά τις πληροφορίες τους, είναι η υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις κοινότητες Ριγανίου και Πιτσιναίικων, ποια αιτήματα τους έχουν κοινοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας, τι έχουν απαντήσει σε αυτά και σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην έκθεση αυτοψίας του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Ζητούσαν, δε, να τους διατεθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα.
Στα ερωτήματα αυτά, το υπουργείο Ανάπτυξης περιορίστηκε να ανακοινώσει τη διάθεση του ποσού των 200.000 ευρώ, παραπέμποντας όλες τις σχετικές ενέργειες στις περιφερειακές υπηρεσίες…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου