Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.)

Δελτίο Τύπου για την ΚΘ΄ Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε η ΚΘ΄ Τακτική Γενική Συνέλευση της  Ο.ΣΥ.Ν., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ. στην Αθήνα. Κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης ο πρόεδρος  του Κεντρικού Συμβουλίου  της Ο.ΣΥ.Ν, κ. Ιωάννης Τσώτας προέβη στον απολογισμό της δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου για την περίοδο Μάιος 2012 – Απρίλιος 2013. Στη συνέχεια το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ.Ν., κ. Πολυτίμη Μάμαλη υπέβαλλε  την ετήσια αναλυτική  έκθεση των οικονομικών της Ο.ΣΥ.Ν.
Στην έκθεση πεπραγμένων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, στην οικονομική της κατάσταση, στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν, στις σχέσεις της Ομοσπονδίας με τους φορείς της επαρχίας μας (Αιτωλική Αναπτυξιακή – Δήμος Ναυπακτίας)  καθώς και στις μελλοντικές της δράσεις.
 Μετά την ομόφωνη έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της Ο.ΣΥ.Ν. για τη χρήση της περιόδου Μάιος  2012 - Απρίλιος 2013 ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων των συλλόγων  και κατάθεση προτάσεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε από αντιπροσώπους των συλλόγων το μείζον θέμα των κατολισθήσεων που παρατηρείται στα χωριά Ριγάνι, Καστανιά και Ελατόβρυση καθώς και στην περιφερειακή της Ναυπάκτου.     Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση ψηφίσματος προς το Δήμο Ναυπακτίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το οποίο :
       α) εκφράζεται η ανησυχία όλων των συμπατριωτών για την εξέλιξη - αντιμετώπιση  αυτών των επιζήμιων για την περιοχή μας φυσικών φαινομένων, και
       β) ζητείται  η δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε με συνεργασία των αρμοδίων να συνταχθούν  οι αναγκαίες μελέτες που θα διασφαλίσουν μελλοντική αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων σε όλα τα χωριά του δήμου Ναυπακτίας.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, ακολούθησε η πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του κ. Γρηγόρη Βαρελά με θέμα : Οικονομική κρίση - ανάπτυξη της περιοχής μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου