Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Π.Παπαδόπουλος....Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/11

Μεσολόγγι, 28 Νοεμβρίου 2014Προς: κ. Κότσαλο Αγαθάγγελο,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Ι.Π. Μεσολογγίου
κ. Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως δια των αρμοδίων Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.   Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η λειτουργία του ΧΥΤΑ και οι διαδικασίες δημοπράτησης του νέου κυττάρου; Ποια η κύρια οφειλή του συνδέσμου και σε ποιον; Τι γίνεται με την υπόθεση της ανακύκλωσης; Ποια η πραγματική κατάσταση σήμερα; Τι έχει γίνει με την επιβολή προστίμου για περιβαλλοντικές παραβάσεις και από πότε ο Δήμος έχει να καταβάλει τις εισφορές του στον σύνδεσμο;
2.   Τι γίνεται με την υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Κατοχής; Την στιγμή κατά την οποία ακυρώθηκε η σχετική απόφαση απευθείας ανάθεσης από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει σταλεί έγγραφο απομάκρυνσης από το μίσθιο, η κατάσταση παραμένει ανενεργή και εκκρεμεί δικαστική διερεύνηση, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος;
3.   Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ. 42128/30-10-2014 έγγραφό του ζητά την αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καλώντας τους Δήμους να διατυπώσουν εκτίμηση προκειμένου να επιτευχθούν “οικονομίες κλίμακας” και τους προτρέπει στην “συγχώνευση οργανικών μονάδων, την αύξηση του εύρους εποπτείας των προϊσταμένων και επομένως την μείωση του αριθμού των τμημάτων και διευθύνσεων” που πιθανότατα εάν κάτι τέτοιο προχωρήσει σημαίνει απολύσεις. Ποια είναι η άποψη της δημοτικής αρχής επί του προκειμένου;
4.   Ποιες είναι οι ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί από εκπαιδευτικούς ειδικότητας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία του Δήμου (μουσικοί, γυμναστές, ξένων γλωσσών) και τι έχει κάνει ο Δήμος και η Επιτροπή Παιδείας προς τούτο;

Οι ερωτώντες για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
Π. Παπαδόπουλος
Δ. Κοκκοτός
Δημοτικοί Σύμβουλοι     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου