Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/11/2014

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι αναπροσαρμογές των πάσης φύσεως δημοτικών τελών, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η αναδρομική επιβολή τέλους ΤΑΠ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.ά. για την τελευταία πενταετία καθώς και η αλλαγή του κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΜ. Επί των παραπάνω ο συνδυασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε τις παρακάτω θέσεις:
1. Τέλος δικαιώματος βοσκής:  Η δημοτική αρχή καθόρισε το τέλος δικαιώματος βοσκής στις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεσοσταθμική αύξηση 3-4%. Με δεδομένη την οικονομική κρίση αλλά και τα επιπλέον προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στην παραγωγική διαδικασία, ο συνδυασμός μας καταψήφισε την εν λόγω αύξηση.
2. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού:  Η πρόταση της οικονομικής επιτροπής – η οποία μετά από δική μας παρέμβαση άλλαξε την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο – οδηγεί σε μεσοσταθμική αύξηση για όλο τον Δήμο για μεν τις οικίες 10,5% (από 1,031 το τ.μ. σε 1.139 το τ.μ.) για δε τις μη οικίες σε 88% (από 1,145 το τ.μ. σε 2,15 το τ.μ.). Και φυσικά καταψηφίσαμε την εν λόγω πρόταση.
3. Φόροι ηλεκτροφωτισμένων χώρων:  Η προτεινόμενη τιμή 0,16 ανά τ.μ. για όλο το Δήμο οδηγεί σε αύξηση εσόδων (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 9/2012) της τάξης του 42%. Ο συνδυασμός μας ψήφισε παρόν στο συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες από τους Καποδιστριακούς Δήμους δεν υπήρχε επιβολή τέλους.
4. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας:  Ο συνδυασμός μας πρότεινε την μείωσή του στο κατώτερο 0,00250 και την κατάργησή του. Δεν επιτρέπεται 20 χρόνια με την επιβολή του ΤΑΠ (1974) στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα νέα χαράτσια στην ιδιοκτησία, να διατηρείται σήμερα το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Μπορεί κάλλιστα να αποδίδεται στην αυτοδιοίκηση το ποσό του ΕΝΦΙΑ που δικαιούται, μέχρι και αυτός να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα. Κοντά στα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή αναδρομικού ΤΑΠ τα τελευταία 5 χρόνια, διότι, άκουσον – άκουσον, για τα προηγούμενα υπάρχει παραγραφή – χωρίς την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων! Μάλιστα αναγνωρίζεται στην εισήγηση «συγνωστή πλάνη» Δήμου και Δημοτών για το αν έπρεπε τότε (1974) να επιβληθεί το ΤΑΠ. Και εδώ μιλάμε για αποθήκες, ποιμνιοστάσια και υδρομαστεύσεις. Και βέβαια βαπτίζεις την εν λόγω διαδικασία ως «μη επιβολή προστίμου στις ειδικές κατηγορίες ακινήτων οικιακής χρήσης»! τόσο καλά. Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες “μπιλιέτα” που άρχισαν να λαμβάνουν και θα λάβουν προσεχώς οι Δημότες, ως χριστουγεννιάτικο μπουναμά…
5. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου:  Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελείται από συνεχιζόμενα και νέα έργα. Τα συνεχιζόμενα προϋπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ και τα νέα σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνδυασμός μας ψήφισε παρόν για τα συνεχιζόμενα και καταψήφισε συνολικά όλα τα έργα στην βάση του σκεπτικού ότι υπηρετούν σε μέγιστο βαθμό κατατμήσεις, δεν υπάρχουν πιστώσεις ολοκληρωμένες για την πολιτική προστασία και το περιβάλλον, τις κοινωνικές δομές, το θαλάσσιο μέτωπο, την διαχείριση της λιμνοθάλασσας, την ύδρευση του Αιτωλικού, την βελτίωση των αθλητικών χώρων, των ΧΥΤΑ κ.λπ.
6. Τροποποίηση κανονισμού προμηθειών ΔΕΥΑΜ:  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του προέδρου της ΔΕΥΑΜ αφαίρεσε την αρμοδιότητα έγκρισης και ανάθεσης προμήθειας και εργασίας από τον Γενικό Διευθυντή και τον περιόρισε στα 1.500 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ στο εξής έχει την δυνατότητα ανάθεσης προμηθειών μέχρι 15.000 ευρώ και εκτέλεσης εργασιών μέχρι 20.000 ευρώ! Αρμοδιότητα που έχει και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, το οποίο με την εν λόγω τροποποίηση υποβαθμίζεται πλήρως, πέραν του γεγονότος ότι οι απευθείας αναθέσεις ενδεχομένως θα γίνουν καθεστώς και θα υπακούουν στην λογική του «ενός ανδρός αρχή», στο όνομα της οικονομικής εξυγίανσης. Ποιος άραγε μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο; Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι μια τέτοια πρακτική δεν θα οδηγήσει την ΔΕΥΑΜ σε χειρότερη οικονομική διολίσθηση; Με βάση τα παραπάνω ο συνδυασμός καταψήφισε την προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑΜ.
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Δημοτική Αρχή από τον πρώτο κιόλας χρόνο επιβάλλει αυξήσεις τελών που θα επιβαρύνουν ακόμη περαιτέρω τον δημότη, χωρίς να την απασχολεί με ποιο τρόπο αυτός είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επιπλέον επιβαρύνσεις. Και το κάνει τώρα για ευνόητους λόγους, ούτε καν προς το μέσον της δημοτικής περιόδου, για να προλάβει αντιδράσεις στο μέλλον.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Π. Παπαδόπουλος
Δ. Κοκκοτός
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου