Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Γ. Βαρεμένος ... Τέσσερις εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή της Ιονίας Οδού

Γιώργος Βαρεμένος
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9 Δεκεμβρίου 2014                                           

Τέσσερις εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή της Ιονίας Οδού στην περιοχή του Αγίου Θωμά Μεσολογγίου μελετούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο στον προβλεπόμενο χρόνο και, ταυτόχρονα, να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Αλίκυρνας που ήρθε στο φως στο πλαίσιο της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.
Αυτό έκανε γνωστό ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μ. Χρυσοχοϊδης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βαρεμένου. Ο βουλευτής, αφού επισήμαινε τη σημασία των ευρημάτων που έχουν φέρει στο φως οι σωστικές ανασκαφές που διεξάγονται στην περιοχή από την ΛΣΤ‘ Εφορία Αρχαιοτήτων, ρωτούσε τους αρμόδιους υπουργούς τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ανασκαφή και, ταυτόχρονα, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της Ιονίας Οδού, καθώς ο προβλεπόμενος σήμερα άξονάς της διέρχεται από τον πυρήνα της αρχαίας πόλης.
Η πλήρης απάντηση του υπουργού στο ερώτημα αυτό έχει ως εξής:
«Κατά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ‘’Ιόνια Οδός’’ στην περιοχή του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο αρχαιολογικών ερευνών ήρθε στο φως τμήμα της αρχαίας αιτωλικής πόλης Αλίκυρνας. Η αρχαιολογική έρευνα, που ξεκίνησε το 2011, έχει εντοπίσει 10 εκτεταμένα συγκροτήματα, στα περισσότερα από τα οποία αναγνωρίζονται χώροι εμπορικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Επίσης, στη βορειότερη κορυφή του λόφου, διατηρούνται τα ερείπια μικρού οχυρωματικού περιβόλου.
Κατόπιν αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης 4 εναλλακτικών λύσεων κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, πέραν της εγκεκριμένης μελέτης του Βασικού Σχεδιασμού, με σκοπό την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης που θα αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο της Αλίκυρνας, αλλά και θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του έργου της Ιόνιας Οδού εντός του χρονοδιαγράμματος.
Ο φάκελος της μελέτης, όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή, έχει ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου