Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση του Δ.Σ για το μέλλον της ΔΕΥΑΜ στο δημοτικό συμβούλιο την επόμενη Τρίτη

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
την 16–12–2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας
-“Διοικητήριο”, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Σχετικά με ερώτηση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάθεσης κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σε
ιδιώτες (εισηγητής κ.Μαργαρίτης Θεόδ. – Δημ. Σύμβουλος).
2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
(εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου