Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο ωφελουμένων Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί όλους τους ανασφάλιστους δημότες της περιοχής που ενδιαφέρονται να ενταθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, να προσέλθουν στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας
  2. Βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος (Πρόνοια – ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9
  6. Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδιο Δ.Ο.Υ. 
  7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  8. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  9. Κάρτα ανεργίας εφόσον πρόκειται για ανέργους
  10. Ετήσιο εισόδημα με βάση τη φορολογική δήλωση μικρότερο των 6.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Πρόνοιας στο Μεσολόγγι και στο τηλέφωνο 2631363400.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου