Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Αδριατική – Ιόνιο πλεονέκτημα για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικέςΠλεονέκτημα για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της Μεσογείου αποτελεί η λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου κυρίως εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της που ενώνει τα κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης αλλά και τα τρίτα κράτη και ιδίως λόγω της φυσικής προέκτασής της στη Μεσόγειο.
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Γεώργιος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής και Αντιπεριφειάρχης Δυτικής Ελλάδας ο οποίος και μίλησε για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευη 15 Μαρτίου στην Φλωρεντία της Ιταλίας.
Ο κ. Αγγελόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η λεκάνη Αδριατικής – Ιονίου μπορεί να προσδώσει αξία στη σταθεροποίηση της περιοχής, να αντιμετωπίσει προβλήματα κοινά και να παράξει αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία για το σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν τα πολυάριθμα υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας καθώς και την πληθώρα των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και σχεδίων που ήδη υλοποιούνται, ώστε να προσαρμοστούν και να συντονιστούν τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία όχι μόνο στην κατεύθυνση της οικονομίας κλίμακος, αλλά κυρίως στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα καταστεί εξαιρετικό παράδειγμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην πράξη».
Και κατέληξε: «Είμαστε σίγουροι ότι και με τη συμβολή της CPMR θα υπάρξει συνεργασία με τις υφιστάμενες μακροπεριφέρειες με σκοπό την ανάπτυξη κοινών στόχων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας όπως η θαλάσσια πολιτική και οι μεταφορές, η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία, η δια βίου μάθηση, η διατήρηση των υποθαλάσσιων και των πολιτιστικών πόρων, η ανταγωνιστικότητα και η αντιμετώπιση της ανεργίας, το εμπόριο και οι εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και κάθε άλλο σημαντικό ζήτημα που παρουσιάζει κοινό ενδιαφέρον».
Μεταξύ άλλων στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι προοπτικές του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το μέλλον της εδαφικής ευρω-μεσογειακής συνεργασίας: προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς και διάφορα εσωτερικά θέματα της Διαμεσογειακής Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου