Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Ερωτήσεις από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις κατολισθήσεις στην ορεινή Ναυπακτία.

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο των κοινοτήτων Πιτσιναίικων και Ριγανίου και στον οικισμό του Καστρακίου, του Δήμου Ναυπακτίας, φέρνουν στη Βουλή με ερώτησή τους οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου.
Λόγω των κατολισθήσεων, που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος στην περιοχή, οι δύο κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες επί εβδομάδες, με όλους τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τους κατοίκους τους, ενώ ρηγματώσεις έχουν εμφανιστεί και μέσα στον οικισμό.
Όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας η Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. πραγματοποίησε αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εκτιμήσει την έκταση και τις συνέπειες των κατολισθήσεων, στην οποία και διαπιστώνει ότι:
1. Η περιοχή εκδήλωσης των αστοχιών του οδικού δικτύου εγκυμονεί κίνδυνο ατυχημάτων. Προτείνεται η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης στο τμήμα του οδικού δικτύου Πιτσιναίικα - Ριγάνι, με στόχο να οριοθετηθούν τμήματα του δικτύου ως προς την ευστάθεια των πρανών και να προταθούν εναλλακτικές οδικές χαράξεις.
2. Κρίνεται σκόπιμο, οι ροές εντός του οικισμού να αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικογεωλογικής μελέτης για την οριοθέτηση των κατολισθητικών φαινομένων και την πρόταση μέτρων ανάσχεσής τους.
Και οι δύο βουλευτές καταλήγουν:
Επειδή, όπως επισημαίνουν και σε σχετικό έγγραφό τους οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Ριγανίου και Πιτσιναίικων, αυτή τη στιγμή υπάρχει αδυναμία πρόσβασης και πλήρης απομόνωση των οικισμών αυτών,
Επειδή, εκτός του οδικού δικτύου, τα φαινόμενα επηρεάζουν, σύμφωνα με την αυτοψία του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ., και περιοχές του οικισμού,
Επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί παρόμοια γεωλογικά φαινόμενα,
Επειδή, τέλος, το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους  πολίτες της χώρας την πρόσβαση προς απαραίτητες για τη ζωή τους υπηρεσίες και να προνοεί για την προστασία της ζωής τους από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Ποια, κατά τις πληροφορίες τους, είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την προσβασιμότητα στις κοινότητες Ριγανίου και Πιτσιναίικων;
2. Ποια αιτήματα τούς έχουν κοινοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας;
3. Τι έχουν απαντήσει στα αιτήματα αυτά και σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην έκθεση αυτοψίας του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.;
Επίσης, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να τεθούν υπόψη τους όλα τα σχετικά έγγραφα -αλληλογραφία των υπουργείων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και αποφάσεις που ενδεχομένως έχουν ληφθεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου