Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

«ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ.
Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να αμυνθούν.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ
Δικηγόρου
στον Άρειο Πάγο
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας
π. Δημάρχου Θεστιέων

-----------------------------

Με το νόμο 3758/2009 θεσπίζονται αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς,
κανόνες λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και ρυθμίζονται οι σχέσεις τους
με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών.
 Όμως είναι γνωστό  σε όλους ότι πολλές από τις εταιρείες αυτές «αλωνίζουν» και οι υπάλληλοι τους συχνά εμφανίζονται ως εντεταλμένοι των τραπεζών, εκφοβίζουν και ασκούν ψυχολογική πίεση στους δανειολήπτες, απειλώντας ακόμα και με κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων. Το φαινόμενο των τηλεφωνικών οχλήσεων από τις εταιρίες αυτές έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα καθώς υπάρχουν δανειολήπτες που μπορεί να δεχτούν και τρία τηλεφωνήματα μέσα στην ίδια ημέρα από διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες όμως συνεργάζονται με την ίδια τράπεζα.
Οι πρακτικές αυτές είναι καθ’ όλα παράνομες και βασίζονται στην άγνοια των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιριών αυτών και τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι σε αυτές τις οχλήσεις. Με τον προαναφερόμενο νόμο (3758/09) θεσμοθετείται μια σειρά υποχρεώσεων για αυτές τις εταιρίες, τις οποίες είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες προκειμένου να προστατεύονται από την ανεξέλεγκτη δράση τους. Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις που έχουν από το νόμο οι εταιρίες αυτές είναι:
1.    Να σέβονται, μεταξύ άλλων, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή και την υγεία των πολιτών
2.    Να ενημερώνουν τον δανειολήπτη ότι τα στοιχεία του δόθηκαν από το δανειστή σε εταιρεία ενημέρωσης. Διαφορετικά η όχληση είναι παράνομη και μπορεί ο δανειολήπτης να προσφύγει εναντίον του δανειστή του.
3.    Να ενημερώνουν τον δανειολήπτη από ποια εταιρεία τον καλούν και εκ μέρους ποιου δανειστή.
4.    Απαγορεύεται τηλεφώνημα με απόκρυψη αριθμού από την πλευρά της εταιρίας.
5.    Δυνατότητα κλήσης του δανειολήπτη ΜΟΝΟ εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 09.00 μέχρι 20.00
6.    Δικαίωμα όχλησης το πολύ μία φορά στις δύο ημέρες.
7.    Απαγόρευση κλήσης του δανειολήπτη στο χώρο εργασίας του εκτός αν δεν υπάρχει άλλο γνωστοποιημένο τηλέφωνο.
8.    Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο άσκηση ψυχολογικής βίας (απειλές για κατασχέσεις), ακόμη και υπό τη μορφή «νουθεσίας», στο δανειολήπτη προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
9.    Απαγορεύεται επίσης η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
10. Απαγορεύεται η όχληση των οικείων προσώπων του δανειολήπτη.
Να σημειωθεί ότι ο δανειστής έχει το δικαίωμα να απευθύνεται μόνο σε μία εταιρία ενημέρωσης για κάθε υπόθεση.
Σε περίπτωση που οι εταιρίες ενημέρωσης δεν τηρήσουν κάποια από τις παραπάνω από το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, η συμπεριφορά τους συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, που πολλές φορές μπορεί να ανέρχεται και στο επίπεδο του ποινικού αδικήματος.
Για τις παραβάσεις του ανωτέρω νόμου το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλει σε βάρος των εταιριών πρόστιμο από 5.000 έως 500.000€ και σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται και μπορεί να διατάξει και την οριστική διαγραφή της εταιρίας.
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:
1.    Να απαντήσουν ότι δεν επιθυμούν να τους ενοχλήσουν ξανά όταν κάποιος εκπρόσωπος εταιρίας:
                       i.        τους τηλεφωνεί χωρίς να τους έχει γίνει γνωστό ότι τα στοιχεία τους δόθηκαν σ’ αυτόν από τον δανειστή τους,
                     ii.        αρνείται να τους ενημερώσει από ποια εταιρία και εκ μέρους ποιου δανειστή καλεί,
                    iii.        τους τηλεφωνεί με απόκρυψη ή εκτός πενθημέρου ή εκτός ωραρίου ή πάνω από μία φορά εντός 48 ωρών,
                    iv.        τους τηλεφωνεί στο χώρο εργασίας τους ενώ έχουν γνωστοποιήσει και άλλο τηλέφωνο,
                     v.        ασκεί ψυχολογική βία εναντίον τους
                    vi.        οχλούνται οικεία προς το δανειολήπτη πρόσωπα
2.    Αν η εταιρία ενημέρωσης επιμένει στην ίδια συμπεριφορά, οι πολίτες θα πρέπει να καταγγείλουν το γεγονός αυτό:
·         Στη γραμμή καταναλωτή 1520
·         Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
·         Στο δανειστή τους
3.    Εάν οι οχλήσεις εξακολουθήσουν, οι πολίτες μπορούν να επιδώσουν στην εταιρία και στο δανειστή τους εξώδικη όχληση και διαμαρτυρία με δικαστικό επιμελητή, επιφυλασσόμενοι να αναζητήσουν αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης την οποία θα έχουν υποστεί από την παράνομη συμπεριφορά τους.
4.    Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες των πολιτών απέναντι στις εταιρείες δεν ευοδωθούν και δε φέρουν αποτελέσματα, οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν στο δικηγόρο τους, προκειμένου να ζητήσουν παροχή δικαστικής προστασίας με αίτηση, αγωγή, μήνυση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κριθεί πρόσφορος και αναγκαίος.
Τέλος, με αφορμή την τακτική των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών και γενικότερα την ανελέητη επίθεση που δέχεται σήμερα η κοινωνία μας από τις δυνάμεις της αγοράς, που διαμορφώνουν τις πλέον αντιλαϊκές και ανθρωποκτόνες  πολιτικές και τις επιβάλλουν στη χώρα μας με τους εσωτερικούς πολιτικούς επιστάτες τους, έχοντας εξουθενώσει κυριολεκτικά τους πολίτες,
Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, ο Δικηγόρος είναι ο φυσικός υπερασπιστής και υπέρμαχος των αδικημένων και των καταπιεζόμενων καθώς επίσης και των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και θεωρώ ότι είναι χρέος μας να ενεργοποιηθούμε ως νομικοί, στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής νομικής δράσης και να συμμετάσχουμε στη δημιουργία ενός ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου