Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Σχέδιο διαχείρισης απορριμάτων από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»


 Μεσολόγγι, 23 Οκτωβρίου 2015


Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων δεν αφορά την τοπική κοινωνία;
Την τρέχουσα χρονική περίοδο όλοι οι Δήμοι της χώρας ασχολούνται, συζητούν και αποφασίζουν για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2015). Στο Δήμο Μεσολογγίου παρότι έχει παρέλθει ήδη η ορισθείσα ημερομηνία για την λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία.
Η οικονομική επιτροπή με την αριθ. 315/2015 απόφασή της στις 22-9-2015 (ΑΔΑ: 6Λ8ΗΩΡΖ-6ΡΦ) κατά πλειοψηφία προέβη στην απευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε τεχνική εταιρεία των Χανίων έναντι 12.300 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την εκπόνηση και κατάρτιση του προβλεπόμενου τοπικού σχεδίου διαχείρισης.
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι έστω και καθυστερημένα πρέπει ο Δήμος να καλέσει τους φορείς και τους δημότες της πόλης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα και βέβαια ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση απέναντι στο κυρίαρχο ζήτημα του νέου σχεδιασμού που θα καταργήσει τον παλιό με τον ανεξέλεγκτο τρόπο που γίνεται στην κατεύθυνση και ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή, της κομποστοποίησης και της ευαισθητοποίησης των δημοτών. Η διαμόρφωση επομένως των τοπικών στόχων διαχείρισης βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Αποβλήτων και η κατάθεση εξειδικευμένων προτάσεων από τον Δήμο αποτελεί το ζητούμενο και πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις χωρίς χρονοτριβή. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει άμεση και αποφασιστική συμβολή στα παραπάνω.  
                  Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου