Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Διαμαρτυρία από Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ι.Π. Μεσολογγίου και Εργατικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου για το ΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

………………………..…ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1912…………………………..
Γραφεία: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 5                                                                                τηλ.26310-25564
2ος όροφος                                                                            
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τ. κ. 30200                                                 
Αρ. Πρωτ.: 3979
                                                                                              
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                               ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  12/11/2013
                                                                                                                                                                                                             
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
            Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης, Τμήμα Δ
          
ΚΟΙΝ: - Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση
           - Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας

Σχετικό: «Διαμαρτυρία από Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Ι.Π. Μεσολογγίου και Εργατικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου για το ΙΚΑ.»

Με το παρόν ανακαλούμε το ανωτέρω σχετικό ως προς την αναφορά στο ΙΚΑ Μεσολογγίου, διότι το ΙΚΑ Μεσολογγίου δια της Διευθύντριάς του, κα. Μπαλαλή – Ράπτη Αικατερίνης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς της με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1804/27-3-2013 έγγραφό της προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βάση του οποίου ορίζονται τόσο η τακτική γραμματέας όσο και η αναπληρώτρια γραμματέας, δεδομένου ότι η θητεία της ΤΔΕ έληξε στις 12-4-2013.

Επίσης τόσο ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου, όσο και το Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου έχουν γνωρίσει με σχετικά έγγραφα τους προς την Περιφέρεια τους εκπροσώπους τους.

Το πρόβλημα εστιάζεται από το Υπουργείο Εργασίας το οποίο από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ορίσει ακόμη Πρόεδρο και αναπληρωτή Πρόεδρο ΤΔΕ Υποκαταστήματος ΙΚΑ Μεσολογγίου.

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε για όσο το δυνατόν συντομότερα να δοθεί λύση από το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα και να συγκροτηθεί σε σώμα η ΤΔΕ Υποκαταστήματος ΙΚΑ Μεσολογγίου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ               ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       
               ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                              ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου