Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), ξεκίνησαν και λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

01
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ& ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
(Τρίτη-Πέμπτη)
Ξενώνας «Γέφυρα»

03/10/2013

02
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(Δευτέρα-Τετάρτη)
 Εργαστήριο Η/Υ ΚΔΒΜ

07/10/2013

03
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
(Τρίτη-Πέμπτη)
ΕΠΑΣ Μεσολογγίου

08/10/2013

04
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 (Δευτέρα- Τετάρτη)
ΕΠΑΣ Μεσολογγίου

07/10/2013

05
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
(Τρίτη-Πέμπτη)
Εργαστήριο Η/Υ ΚΔΒΜ

08/10/2013

06
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Δευτερα-Τετάρτη)
ΕΠΑΣ Μεσολογγίου

07/10/2013

07
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
(Δευτέρα-Τετάρτη)
2ο Λύκειο Μεσολογγίου

04/11/2013

08
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
(Τρίτη-Πέμπτη)
2ο Λύκειο Μεσολογγίου

05/11/2013

Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η έναρξη νέων τμημάτων τόσο στο Μεσολόγγι όσον και σε άλλα διαμερίσματα του Δήμου.
Το εν λόγω έργο ως γνωστόν εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες και θα υλοποιηθούν στον διευρυμένο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας. Τα  τμήματα τίθενται σε λειτουργία  με την εγγραφή 12-20 ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

        Διεύθυνση: Φάβρου 3 (πρώην ΝΕΛΕ).
Τηλέφωνο: 26310-55386

Υπεύθυνος Κ.Δ.Β.Μ.: Πρεβεζάνος Χρήστος
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ.: Κωνσταντακοπούλου Σπυριδούλα
        Γραμματέας Κ.Δ.Β.Μ.: Αγγελή Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου