Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Αιτήσεις για άδειες πώλησης εποχιακών προϊόντων σε κοινοχρήστους χώρους στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Με την υπ’ αριθμ. 213/2013 Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 23/2013 Απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής σχετικά με τους προτεινόμενους κοινόχρηστους χώρους για χορήγηση άδειας χρήσης για πώληση εποχιακών προϊόντων, ψήσιμο καλαμποκιών και κάστανων στον διευρυμένο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

          Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας Ι.Ι. Μάγερ 20, μέχρι τις 24-07-2013. (τηλ. : 2631 3 60929)
         
Για κάθε τοποθεσία, θα χορηγείται μία (1) μόνο άδεια.

     Οι άδειες θα χορηγούνται ύστερα από κλήρωση εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.

          Οι άδειες σε παραγωγούς εποχιακών προϊόντων σε χρονικά διαστήματα υπερπαραγωγής, θα χορηγούνται ύστερα από αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το είδος του προς πώληση προϊόντος και με προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την ιδιότητα του παραγωγού και βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.  ότι δεν υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου