Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Ερώτηση του Γ.Βαρεμένου για τους νοσηλευτές - καθηγητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                              10 Ιανουαρίου 2014

Να ληφθούν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι νοσηλευτές - καθηγητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, να απορροφηθούν σε δομές και υπηρεσίες του συστήματος Υγείας που έχουν ανάγκη από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ζητεί ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Για την αξιοποίησή τους, άλλωστε, έχει δεσμευθεί επανειλημμένα ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης, χωρίς ωστόσο, μέχρι σήμερα, να έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια.
Ο βουλευτής επικαλείται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του νέου νοσοκομείου Αγρινίου, που λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, τις οποίες η διοίκηση επιχειρεί να καλύψει με μετακίνηση εργαζομένων από το συνδεδεμένο νοσοκομείο Μεσολογγίου συρρικνώνοντας και τις δικές του υπηρεσίες, ενώ στην ίδια περιφέρεια υπάρχουν 18 νοσηλευτές Τ.Ε. που παραμένουν σε διαθεσιμότητα χωρίς να αξιοποιούνται.
Όπως υπενθυμίζει ο Γιώργος Βαρεμένος, στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67 Α’ / 23.07.2013), ο οποίος, στην παράγραφο 1 του άρθρου 82, προβλέπει την «κατάργηση ειδικοτήτων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και του συνόλου των κατεχομένων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων». Σε εφαρμογή των διατάξεών του, εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 106520/Δ2/31.07.2013 Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε. / Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, που ορίζει ότι «το προσωπικό των καταργουμένων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα από την 22α Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093 / 2012 (Α’ 222)».
Η απαράδεκτη αυτή πρωτοβουλία, που σήμανε την κατάργηση σημαντικών τομέων της Τεχνικής Εκπαίδευσης, και μάλιστα εκείνων που συγκέντρωναν κατά προτεραιότητα την προτίμηση των μαθητών, όπως ο τομέας της Υγείας και Πρόνοιας, είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν σε διαθεσιμότητα, χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη αξιολόγηση, περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και 500 του κλάδου ΠΕ 18-10 Νοσηλευτών. Πολλοί από τους νοσηλευτές αυτούς έχουν πολύτιμες ειδικότητες και εξειδικεύσεις στον χώρο της Υγείας και μακρά προϋπηρεσία σε νοσοκομεία, μονάδες εντατικής θεραπείας και τεχνητού νεφρού, κέντρα ψυχικής υγείας και άλλες δομές που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.
Πρόκειται -τονίζει ο βουλευτής- για τομείς όπου τα δημόσια νοσοκομεία έχουν, σήμερα, μεγάλες και αυξανόμενες ανάγκες. Παρά ταύτα, καμία ενέργεια δεν έχει υπάρξει προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί - νοσηλευτές που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο νοσοκομείο Αγρινίου, που λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι όροι και οι συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών να επιβαρύνονται με τρόπο ανεπίτρεπτο και η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους νοσηλευομένους να υποβαθμίζεται συνεχώς. Και ενώ η διοίκηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές με μετακίνηση προσωπικού από το συνδεδεμένο νοσοκομείο Μεσολογγίου, συρρικνώνοντας και τις δικές του υπηρεσίες, στην ίδια περιφέρεια υπάρχουν 18 νοσηλευτές Τ.Ε. που παραμένουν σε διαθεσιμότητα χωρίς να αξιοποιούνται.
Και καταλήγει στην ερώτησή του:
Επειδή οι εκπαιδευτικοί των τομέων της Τεχνικής Εκπαίδευσης που καταργήθηκαν, και εν προκειμένω οι νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ 18-10, αποτελούν ένα σημαντικό δυναμικό με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, που μπορεί να καλύψει υπαρκτές, άμεσες και πιεστικές ανάγκες των αντίστοιχων δομών και υπηρεσιών,
Επειδή ο υπουργός Υγείας έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει δημοσίως ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου τομέα που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, θα απορροφηθούν σε τομείς του συστήματος Υγείας που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «ευλογία» τη διαθεσιμότητά τους,
Επειδή, παρά ταύτα, κανένα συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα για την απορρόφησή τους και έχει ήδη παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία (29 Νοεμβρίου) που ο υπουργός είχε δεσμευθεί ότι θα ασχοληθεί με την «κινητικότητα» των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα,
Επειδή, τέλος, σε δύο περίπου μήνες εξαντλείται η περίοδος της διαθεσιμότητας και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί των κατηργημένων ειδικοτήτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον 250 του συγκεκριμένου κλάδου, θα οδηγηθούν στην απόλυση, χωρίς ποτέ να αξιοποιηθούν για την κάλυψη υπαρκτών αναγκών,
Ερωτώνται οι υπουργοί Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
- Προτίθενται να προκηρύξουν επαρκείς σε αριθμό θέσεις ώστε να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης, όταν μάλιστα εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν ήσαν υπεράριθμοι αλλά ότι, αντιθέτως, υπάρχουν πολλαπλές ανάγκες τις οποίες μπορούν να καλύψουν;
- Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε οι νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ 18-10 που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, να απορροφηθούν από δομές και υπηρεσίες του συστήματος Υγείας που έχουν ανάγκη από τις γνώσεις και την εμπειρία τους και που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου