Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων

Η πορεία υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΥΠΑΑΤ).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επιπλέον, ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ και η προγραμματισμένη υλοποίηση έργων από το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΠΔΕ, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα ένταξης και υλοποίησης έργων σύμφωνα με τις πρόσφατες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα η επίσπευση, εκ μέρους του Υπουργείου, των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων για την ένταξη μικρών αρδευτικών έργων των Δήμων της Περιφέρειας, που υποβλήθηκαν με την τελευταία πρόσκληση του μέτρου 321 του άξονα 3 του ΠΑΑ (Δημόσια ΟΠΑΑΧ), η αξιολόγηση των οποίων αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου.
Παράλληλα μείζον θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση ήταν η επίσπευση υλοποίησης των ιδιωτικών έργων του μέτρου αυτού (αγροτουρισμός, αναπλάσεις, κ.λπ.), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με την τοπική αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η Διευθύντρια της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας ΑΧΑΙΑ Α.Ε., Ηρώ Τσιμπρή, η οποία έθεσε προς τον Ειδικό Γραμματέα ορισμένα μείζονα ζητήματα σχετικά με τα ιδιωτικά έργα που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία όσον αφορά την Καινοτομία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τον προγραμματισμό και την ευθύνη υλοποίησης παρόμοιων δράσεων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία διαθέτει ισχυρή δομή υπηρεσιών και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την άμεση εκτέλεση έργων που θα προσφέρουν τα μέγιστα στο αγροτικό εισόδημα και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της ΠΔΕ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αγγελόπουλος διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» των οποίων οι φάκελοι θα αρχίσουν να καταθέτονται από τον Μάρτιο 2014, ώστε να έχουμε πλήρη απορρόφηση των 15,5 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν στην Περιφέρειά μας για το εν λόγω μέτρο.
Τέλος, υπήρξε η διαβεβαίωση του Ειδικού Γραμματέα για την ένταξη του Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων της ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020.
Σημειώνεται ότι η μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοπρατηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Μάιο του 2013.
Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα συνεχιστεί κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020, αφού έχει ήδη αποφασιστεί η διαχείριση και υλοποίηση του 1/3 των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου