Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Επίκαιρη Ερώτησή της Νίκης Φούντα, υπεύθυνη του Τομέα Περιβάλλοντος της Δημοκρατικής Αριστεράς

Νίκη Φούντα                                                      
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
20.1.2014                                                                                 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα ακυρωτική απόφαση για την εκτροπή του Αχελώου – Νέα δεδομένα
Αναθεώρηση τώρα των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων
για τα υδατικά διαμερίσματα Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας


Άλλη μία ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτροπή του Αχελώου. Συνεχίζει να επιμένει το ΥΠΕΚΑ σε έναν σχεδιασμό, πολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ανορθολογικό; Εδώ και 23 χρόνια, το ΣτΕ έχει εκδώσει επανειλημμένως αποφάσεις για το ζήτημα του Αχελώου, με την τελευταία να αναφέρει ρητά, ότι παραβιάζονται το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, οι Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, 85/337/ΕΟΚ για τη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη, καθώς και η Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνη του Τομέα Περιβάλλοντος της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκη Φούντα, επαναφέρει το πολύ σημαντικό ζήτημα του σχεδιασμού και της νομιμότητας των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, καθώς μετά και τις τελευταίες εξελίξεις,  πρέπει να αναθεωρηθεί η οριστική έγκρισή τους και η υλοποίηση του σχεδιασμού που προβλέπουν. Να σημειωθεί ότι η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής αποτελούν υποχρέωση της χώρας μας που πηγάζει από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Εξαιτίας των καθυστερήσεων μάλιστα, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στις 8.7.2013 δημοσιοποιήθηκε στη «Διαύγεια» η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς και Θεσσαλίας. Ωστόσο, μέχρι τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ, η έγκρισή τους από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων δεν είχε λάβει χώρα.  

Σύμφωνα με την έως τώρα εξέλιξη των σχεδίων, και ενώ στο σχέδιο διαχείρισης της Δυτ. Στερεάς (Αιτωλοακαρνανίας, κατά βάση) δεν προβλεπόταν εκτροπή του Αχελώου, στον αντίστοιχο σχεδιασμό για την Θεσσαλία τα σενάρια διαχείρισης ήταν τρία, με μόνο ένα να προβλέπει μη εκτροπή.  Σύμφωνα δε με επίσημες τοποθετήσεις -και- Υπουργών της Κυβέρνησης, ως επικρατέστερο χαρακτηρίστηκε το σενάριο εκτροπής 250 εκατομμυρίων κ.μ. ύδατος ετησίως.

Όπως τονίζει η κ. Φούντα, τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Δυτικής Στερεάς και Θεσσαλίας, πρέπει να αναθεωρηθούν και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να συμμορφώνονται με τη νέα απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση του έργου εκτροπής του Αχελώου.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναδειχθούν επιτέλους τα συμπληρωματικά μέτρα ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων για τη Θεσσαλία και να επισημανθεί η σπουδαιότητά τους.
Τέλος, το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να προβεί σε σχεδιασμό της περιφερειακής αξιοποίησης των υπαρχόντων υδάτων και της αναδιάρθρωσης των γεωργοκτηνοτροφικών προτεραιοτήτων που θα προωθηθούν, ώστε να μην καταλήγουμε συνεχώς στη λογική των φαραωνικών έργων. Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που θα ορίζει ποια μέτρα θα εφαρμοστούν άμεσα.  

Δεν ξεχνούμε όμως φυσικά, τα έργα εκείνα που έχουν ήδη αποπερατωθεί με δημόσιους πόρους, με υπέρογκα ποσά των Ελλήνων φορολογουμένων, αλλοιώνοντας το φυσικό τοπίο. Με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, ελπίζουμε να μπει οριστικό τέλος στις παράλογες και επιζήμιες κυβερνητικές επιλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου