Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014
Δελτίο Τύπου
       
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σας γνωρίζει, ότι τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη:
- ολικού μήκους 12μέτρων και άνω ή
- μικρότερα των 12μέτρων εφόσον διαθέτουν άδεια αλίευσης για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών,
έχουν την υποχρέωση να προμηθευτούν και να θέσουν σε παραγωγική λειτουργία συσκευές ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαβίβασης πληροφοριών (ERS).
Η δαπάνη για την προμήθεια καλύπτεται σε ποσοστό 100% από εθνική και κοινοτική συμμετοχή και είναι επιλέξιμη μέχρι το ποσό των 2.600 ευρώ/σκάφος, μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον πλοιοκτήτη.
Η εν λόγω δαπάνη θα καταβληθεί στον πλοιοκτήτη του σκάφους μετά την υποβολή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση (όλες οι πληρωμές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Ιουνίου 2014), υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας αίτηση το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου