Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή του προεδρείου του φορέα «Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας» σχετικά με τα δημοσιεύματα περί κατάργησης της

ΔΙΕΘΝΗΣ   ΑΚΑΔΗΜΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
    ΕΔΡΑ: Η ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
    ΥΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  Π0ΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                   
         Ν.3113/2003(ΦΕΚ Α΄ 42) – Π.Δ. 108/2006 (ΦΕΚ Α΄ 107).KAI
     ΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 121357/2ΟΟ7 ( ΦΕΚ Β 2484/31.12.2007 ).
           
               Kαλλιγά     17,   όροφος   7ος    114 73    ΑΘΗΝΑ                   τηλ. 69.42.972.379  
                                              www.ial.gr
                                                                                  ΑΘΗΝΑ 2014-01-21
   Αξιότιμο  Κύριο                                                   
ΠΡΟΕΔΡΟ  ΠΑΣΟΚ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ    
                                                               Η παραπλάνηση
                                                1. Ο παραλογισμός των Πελατειακών     
                                                    Σχέσεων για αναζήτηση Αριθμού.                                            
                                                2. Διάκριση Ν.Π.Ι.Δ σε χωρίς ή με
                                                    δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου.                                                              
                                                3. Τρόϊκα  και  δημόσιες δαπάνες.
                                                4. Καλούμαστε να  αποδείξουμε το 
                                                    αυτονόητο, ό,τι η Δ Α Ε  δεν είναι
                                                     Κρατικοδίαιτος  Φορέας.                                          
                                                                                                                    
             Αγαπητέ  κ. Πρόεδρε                               
         
             Η   Τρόϊκα   ζητά   την   κατάργηση   φορέων,  που   επιβαρύνουν          δια   νόμου   τον   κρατικό   προϋπολογισμό  της    Ελλάδας.  Η   Διεθνής   Ακαδημία   Ελευθερίας    τελεί   υπό    την   εποπτεία   του   Υπουργείου   Πολιτισμού  και  αθλητισμού. Από  δε  το  Υπουργείο τονίζεται  δια  της  Γενικής   Δ/νσης   Οικονομικών  Υπηρεσιών  ό,τι  δεν   είναι   Ν. Π. Ι. Δ    επιχορηγούμενο . Και  αναφέρεται   με  το   υπ’ αρ. Πρωτ.   ΥΠΑΙΘΠΑ/ /ΓΓΠ/ ΔΥΟ/Φ06 /174539  /27.11.2013  έγγραφο του, που απεστάλη  στο       Υπουργείο Διοικητικής  Μεταρρύθμισης :                 
1. « 2. Σύμφωνα   με  το  άρθρο  10  του  Π.Δ  108/2006  ( ΦΕΚ  107/Α΄/  31. 05.2006),  «Οργάνωση  και  Λειτουργία   της   Διεθνούς  Ακαδημίας Ελευθερίας»οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι δεδομένες». Και
2. «3. Βεβαιώνουμε ό,τι ο φορέας «Διεθνής  Ακαδημία  Ελευθερίας» δεν υπάρχει   καταχωρημένος  στο  μητρώο   επιχορηγηθέντων   φορέων, που διατηρεί η υπηρεσία  μας. Κατά   συνέπεια,  δεν  έχει   εκδοθεί  απόφαση επιχορήγησης  στον  εν  λόγω φορέα  από  το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».  
       Η Ελλάδα   είναι   η  κατεξοχήν   χώρα    του   Πολιτισμού   και   του Τουρισμού. Η δε  Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας  με  τις 13εις  μοναδικές δραστηριότητές της από κάθε άλλο  πνευματικό  ίδρυμα στον   κόσμο  θα   συμβάλει   στην  προώθηση  πάντοτε του ελληνικού πολιτισμού  και   του  τουρισμού  διεθνώς,  που  έχει  ανάγκη  η Ελλάδα. Και αναφέρονται  στο Π.Δ108/2006,άρθρο 2.Οικονομικά  θα στηριχθεί  στις   χορηγίες,  κυρίως   του Απόδημου Ελληνισμού   και  στις  13εις  δραστηριότητές   της,  γιατί  είναι  διεθνούς  εμβέλειας ίδρυμα. (Π.Δ 108/ 2006, άρθρο 10).
      Αντί να αποτελέσει πυξίδα, το πρωτοφανές αυτό γεγονός στα χρονικά   της  Ελλάδας με Νόμο μη υποχρεωτικής    κρατικής    επιχορήγησης   της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και μοναδικό  παράδειγμα προς  μίμηση  για  όλα   τα  ιδρύματα,  σπεύδει  να  τη  θέσει  με   δημοσιεύματα   στους Φορείς  υπό  κατάργηση για να προστατεύσει τα  κρατικοδίαιτα  Ν.Π.Ι.Δ, και  να  ξεγελάσει  τη Τρόϊκα? Αλλά  τότε  θα   πρέπει  όλα   τα  Ν.Π.Ι.Δ, που  είναι  εκατοντάδες  στην   Ελλάδα,  χωρίς   με  νόμο   υποχρεωτικής  κρατικής επιχορήγησης και επιβάρυνσης του κρατικού  Προϋπολογισμού   να τεθούν στους Φορείς υπό κατάργηση?
         Δυστυχώς  ο Υπουργός  κ. Μητσοτάκης  προσπαθεί  να  εξαπατήσει  τη  Τρόϊκα  με  την  κατάργηση  Ν.Π.Ι.Δ  που  δεν αυξάνουν τις δημόσιες δαπάνες  για  να  περισώσει τα  επιχορηγούμενα δια Νόμου Ν.Π.Ι.Δ , που επιβαρύνουν  τον  Κρατικό  Προϋπολογισμό.  Και   είναι   ιδρύματα   του σπάταλου Κράτους των πελατειακών σχέσεων. Αυτό θα γίνει  γνωστό και η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης θα γελοιοποιηθεί διεθνώς?
         Όμως  το  ένδοξο  Μεσολόγγι, η  ιερή  πόλη   ελευθερίας   του  νέου ελληνισμού, ως  πότε  θα  παραμένει  «σκέλεθρο  γυμνό   ξεσαρκωμένο»; «Βάστα  καημένο, ιερό και  ένδοξο   της   Ελευθερίας   Μεσολόγγι».  Ας   θυμηθούμε   τον αείμνηστο Υπουργό  ΛΟΥΚΗ  ΑΚΡΊΤΑ, ο οποίος  στην   εμπνευσμένη ομιλία   του  στον   Κήπο  των  Ηρώων  του   Μεσολογγίου  στις   Εορτές   της Εξόδου των ελεύθερων  πολιορκημένων διατύπωσε  το απόφθεγμα   ό,τι:  « Κάθε   ελεύθερος   άνθρωπος    είναι    και   Δημότης  Ι.Π. Μεσολογγίου ». Και υπάρχει σε στήλη, στην Πύλη του Μεσολογγίου για να  μνημονεύεται πάντοτε.
         Αλλά  και   η   δική   Σας   εμπνευσμένη  εισήγηση  στην   Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής  ίδρυσης  της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας    θα   παραμείνει, ως  κλασσικό   κείμενο   μεγάλων    έργων, παγκόσμιων  έργων για την Ελλάδα του πολιτισμού.
                                               Με    τιμή                                                                                                                           
                                                                       
                 Ο Γενικός  Γραμματέας            Ο Συγκλητικός

                                                                       

                 Γεράσιμος Π. Καζάνας       Κώστας  Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου