Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Σύσταση μικτών κλιμακίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον έλεγχο εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή την εγκύκλιο (α.π.Δ.Υ.Γ6 3399/14-1-2014) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, το αρμόδιο Υπουργείο καλεί τις Περιφέρειες να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση σύσταση κλιμακίων ελέγχου της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Στη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΤ, της Αστυνομίας και του Λιμενικού, συζητήθηκε το θέμα της «Εκπόνησης Σχεδίων Ελέγχων και την Εντατικοποίηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Κατόπιν διαλογικής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , αποφασίστηκε:
1. Η σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
2. Η κατάρτιση σχεδίων των τακτικών και περιοδικών ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ) και η υποβολή αυτών στο Υπουργείο Υγείας  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τη δεινή οικονομική κατάσταση των πολιτών και των επαγγελματιών, πριν την επιβολή των νομίμων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των μεικτών κλιμακίων της Περιφέρειας να προβούν άμεσα σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπροσώπων συλλόγων καταστημάτων και των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου