Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι  το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης  και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ) , θα υλοποιήσουν από τον Μάρτιο, αρχικά ,τα παρακάτω τμήματα από τα συνολικά 70 περίπου :
Α/Α
 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
3.1
Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι ).
50
6.10
Τοπική Ιστορία
25
4.4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1).
25
4.6
Γαλλικά για τον Τουρισμό  (Α1 – Α2 ).
25
2.1
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή.
25

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας » ΑΠ 7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας » ΑΠ 8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενηλίκους και θα υλοποιηθούν σε όλο το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων  στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης . Τα  τμήματα τίθενται σε λειτουργία  με την εγγραφή 12-20 ατόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης , Φάβρου 3 , δίπλα στα Δικαστήρια , τηλέφωνο : 26310-25561 και 26310-22180.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτερα 18 Φεβρουαρίου 2013.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου