Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

«Συν ΑΘΗΝΑ και χείρα κίνει»

Με αφορμή την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Υπουργείου παιδείας (σχέδιο «Αθηνά») και συμβάλλοντας στον ανοικτό διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρα μας, θα θέλαμε εκφράσουμε τις ανησυχίες των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας για την πορεία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο Νομό μας και ιδιαίτερα για την πορεία του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Σήμερα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας έχουμε δύο Ακαδημαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος και το ΤΕΙ Μεσολογγίου. Με το σχέδιο «Αθηνά» και τα δυο αυτά Ιδρύματα χάνουν την διοικητική και την οικονομική τους αυτοτέλεια. Το ΤΕΙ της πόλης μας έχει τρεις Σχόλες με οκτώ τμήματα και ένα Παράρτημα στην Ναύπακτο. Με το σχέδιο «Αθηνά», θα έχουμε ένα νέο ίδρυμα με τίτλο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων το οποίο θα ενσωματώσει τα υπάρχοντα ιδρύματα: α) ΤΕΙ Μεσολογγίου, ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και θα εδρεύει στην ΠΑΤΡΑ. Στο Μεσολόγγι θα παραμείνουν δύο Σχόλες και τέσσαρα τμήματα. Η μια Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας η οποία θα έχει δυο τμήματα: α) Τεχνολογίας Αλιείας και β) Φυτικής παράγωγης. Τα τμήματα αυτά θα είναι με αμφίβολη βιωσιμότητα καθώς θα κινδυνεύουν πάντα από την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή σπουδαστών με βαθμολογία πάνω από το δέκα. Η άλλη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας θα έχει στο Μεσολόγγι δύο τμήματα: α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και β) Χρηματοοικονομικής - Λογιστικής, με αρκετά ικανοποιητικό αριθμό εισακτέων σπουδαστών. Εξ αιτίας της κατάργησης ή της συγχώνευσης ομοειδών τμημάτων από τα άλλα Περιφερειακά ΤΕΙ., για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα έχουμε στα τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, συσσώρευση σπουδαστών στο Μεσολόγγι, μέχρι τη λήψη του Πτυχίου τους. Παράλληλα δε, θα φύγουν από την πόλη μας 850-900 ενεργοί σπουδαστές που φοιτούν στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) που καταργείται. Επίσης καταργείται και το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) στη Ναύπακτο. Οι Σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στα ανωτέρω δυο τμήματα που καταργούνται θα ενταθούν σε ένα καινούργιο τμήμα με τίτλο Μηχανικών Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα . Με γνώμονα τη δημιουργία ενός νέου Ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τους σπουδαστές και την δεδομένη συρρίκνωση-κατάργηση τμημάτων σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας, θα πρέπει οι φορείς της πόλης μας και η Διοίκηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου να έχουν μια ρεαλιστική - εφικτή πρόταση, που να ακολουθεί τη φιλοσοφία του σχεδίου «Αθηνά». Προκειμένου να ισχυροποιήσουμε την άποψη για ένα ισχυρό ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων στην πόλη μας θα πρέπει να κινηθούμε στις εξής κατευθύνσεις: 1. Στο ΤΕΙ της πόλης μας να αγωνιστούμε για τη δημιουργία και νέων τμημάτων, με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, που να υποστηρίζονται μεταξύ τους και να συνδέονται με τις σύγχρονες εξελίξεις και την αγορά εργασίας. 2. Την δημιουργία Ομόσπονδης Διοίκησης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, μέσα από την όποια θα προκύπτει Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια, γεγονός που συνέβη με το Ομοσπονδιακό Αττικό ΤΕΙ (Ομοσπονδία Διοίκησης του ΤΕΙ Αθηνών, του ΤΕΙ Πειραιά και της ΣΕΛΕΤΕ). 3. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε με επιχειρήματα ακαδημαϊκά και οικονομικοτεχνικά την παραμονή του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) στο Μεσολόγγι καθώς αυτό αποτελεί το βασικό κορμό της λειτουργίας του Ιδρύματος ή τη δημιουργία του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο Μεσολόγγι και με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των σπουδαστών που θα απαρτίζουν το νέο τμήμα στην Πάτρα, προέρχονται από τα δυο καταργούμενα τμήματα που ανήκουν σήμερα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο αυτά τμήματα (ΕΠΔΟ και ΤΕΣΥΔ) διαθέτουν τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ και τους περισσότερους ενεργούς φοιτητές από όλα τα άλλα τμήματα με τα οποία συγχωνεύονται. Ως ένα δείγμα καλής θέλησης και προσφοράς στο διάλογο για το σχέδιο «Αθηνά», θα πρέπει να προτείνουμε όλοι μαζί την άμεση μεταφορά του Τμήματος ΤΕΣΥΔ από την Ναύπακτο στο Μεσολόγγι, που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή και εργαστηριακή υποδομή για την εκπαίδευση των σπουδαστών, δημιουργώντας ένα πρόσθετο επιχείρημα διαπραγμάτευσης για τη διεκδίκηση του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ή την παραμονή του υφιστάμενου Τμήματος ΕΠΔΟ στο Μεσολόγγι. Πρέπει να επισημάνουμε τέλος, ότι σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» το ΤΕΙ Μεσολογγίου οδηγείται συνεχώς σε μείωση εισακτέων σπουδαστών στις σχολές του, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ενεργούς φοιτητές 2500-3000, όταν στο πρόσφατο παρελθόν ήταν αρκετά περισσότεροι. Η διαρκής υποβάθμιση, του ΤΕΙ Μεσολογγίου συνέβαλε στη στασιμότητα της περιφερειακής ανάπτυξης κα στη συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας με δυσάρεστα αποτελέσματα στον τοπικό κοινωνικό-οικονομικό ιστό της πόλης. Η τοπική οικονομία στηρίχθηκε την τελευταία εικοσαετία στους 3000-5000 ενεργούς φοιτητές, δηλαδή περίπου το 1/3 του ενεργού πληθυσμού της. Η σταδιακή μείωση των ενεργών φοιτητών στο ΤΕΙ στέρησε στην τοπική οικονομία του Μεσολογγίου, ποσό ύψους περίπου 8-10 εκ. €/ετησίως. Πιστεύοντας ότι εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία όλων των συμπολιτών μας, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα της Πόλης μας και να διεκδικούμε μια καλύτερη προοπτική για τους δημότες της.
 Μεσολόγγι 13/2/2013 Γιάννης Τέγας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου