Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ «INSTALL»

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα συνεχίζονται οι ενημερωτικές ημερίδες για το έργο INSTALL που που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής Εταίρος), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Τ.Ε.Ι. Πατρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.
Την περασμένη Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου,  πραγματοποιήθηκε μία ακόμη ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο με θέμα το έργο: «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - INSTALL Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece».
Η παρέμβαση που προτείνει το έργο είναι, εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους ενημέρωσης, να αναπτυχθεί επιπλέον μια «εφαρμογή μάθησης μέσω παιχνιδιού», η οποία τεχνική δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για δράσεις ενημέρωσης και αυτό ακριβώς το γεγονός αποτελεί και το καινοτόμο στοιχείο του έργου.
Για το θέμα από την Λαϊκή Επιμόρφωση στην Επαγγελματική κατάρτιση μίλησε ο διευθυντής Κατάρτισης Περιφερειακού ΚΕΚ Περ. Ενότητας Αχαίας, Κώστας Γιώτης, ενώ το πρώην στέλεχος της Λαϊκής Επιμόρφωσης Ν.Α. Ηλείας, Νίκη Κατέβα, έκανε μια σύντομη αναδρομή στη Δια Βίου Μάθηση στην Ηλεία.
Από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Πατρών Δρ Ιωάννης Ζαχαράκης, αναφέρθηκε στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας που υλοποιεί το Τεχνολογικό ίδρυμα και το μέλος της Ομάδας Έργου έργου INSTALL, Στέλλα Στυλιάδη μίλησε για τον ρόλο του ΑΤΕΙ στη Δια Βίου Μάθηση.
Στη συμβολή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INSTALL αναφέρθηκε ο Ιωάννης Δελημάρης, αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Πιστοποίησης Δομών και Προγραμμάτων και Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης Δομών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο Δημήτρης Ανεστόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε μίλησε για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Δια Βίου Μάθηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του σχολικού συμβούλου Π.Ε. Ηλείας Ανδρέα Καρατζά, εκ μέρους του Γ. Παναγιωτόπουλου (Περιφερειακου Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος) που έκανε αναφορά στη συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών.
Χαιρετισμό απηύθηνε ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πύργου, Ιωάννης Παναγόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου