Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2014-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014
Δελτίο Τύπου


Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων» και την αμπελουργική περίοδο 2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους  στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Μαΐου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω :
1.            Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα
2.            Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
3.            Δηλώσεις Συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων.
4.            Δήλωση Εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 2013.
5.            Αποδεικτικά για τα αμπελουργικά τεμάχια που είναι βιολογικής ή πιστοποιημένης καλλιέργειας.
6.            Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7.            Φωτοτυπία του αριθμού λογαριασμού της Τραπέζης
8.            Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας του έτους 2013.
9.            Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια (συμβολαιογραφικές πράξεις)
10.          Απόφαση έγκρισης για τους «Νέους Αγρότες»
11.          Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη
Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί μεγάλο κονδύλιο για την αμπελουργική περίοδο 2014-2015, ως εκ τούτου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο  βαθμό ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας.
Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλλει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια  πρέπει να καταθέσουν καινούργια αίτηση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-453996 και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου