Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία τριών κοιτίδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014
Δελτίο Τύπου

Τρεις θεματικές κοιτίδες επιχειρηματικότητας, μία ανά περιφερειακή ενότητα, σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που θα υλοποιηθούν μέσα από το ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
«Σε μια εποχή που η καινοτόμος επιχειρηματικότητα είναι στο προσκήνιο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πλέον πολιτικών,  ευελπιστούμε πως η στήριξη των επιχειρηματικών κοιτίδων, από την ΠΔΕ θα αποτελέσει επένδυση όχι μόνο για την τόνωση της απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για μια διέξοδο έκφρασης - σε πολλά επίπεδα -του υψηλού επιπέδου, ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
«Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη με κάθε μέσο από την Περιφέρεια των νέων ανέργων επιστημόνων, είμαστε σίγουροι πως θα συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη μείωση της ανεργίας» συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης και κατέληξε: «Εμείς πρέπει να συμβουλεύσουμε τους νέους μας και να τους δώσουμε τα εργαλεία εκείνα (επιστημονικά, οικονομικά) που θα τους ωθήσουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Για το σκοπό αυτό, ήδη προετοιμάζουμε μελέτες και ωριμάζουμε πρόταση για την ένταξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο».
Η θεματική που θα επιλεγεί ανά Περιφερειακή Ενότητα θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, θα προκύψει μέσα από διαβούλευση με τους φορείς και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ανταγωνιστική με δράσεις των πανεπιστημιακών και ερευνητικών κέντρων της περιοχής μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INCOMPASS για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις Περιφερειακές συναντήσεις σε Πάτρα (2), Αγρίνιο και Πύργο με συμμετοχή τοπικών φορέων από τους χώρους της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της  χάραξης πολιτικής. 
Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δρομολογήσει ήδη διαδικασία διαβούλευσης με τους παραπάνω φορείς, όχι μόνο στα όρια της Περιφέρειας, αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις κατευθύνσεις αιχμής όσο αφορά την δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από αυτή την μορφή συνεργατικής συνεργασίας. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πώς θα λειτουργεί η κοιτίδα επιχειρηματικότητας
Η υποστήριξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων θα γίνεται σε τρεις φάσεις.
Ειδικότερα, στην πρώτη φάση θα γίνεται η είσοδος των/της επιχειρήσεων/ης στην κοιτίδα μέσα από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ή του σχήματος λειτουργίας της) για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα (όχι πάνω από δύο χρόνια).
Μετά την είσοδο της επιχείρησης στην κοιτίδα θα γίνεται (από τις υπηρεσίες της κοιτίδας) η ανάπτυξή της έτσι ώστε μέσα από το περιβάλλον συνεργατικής δράσης και εκμεταλλευόμενη τις οικονομίες κλίμακας να μπορέσει να ξεπεράσει τους κινδύνους νεανικής θνησιμότητας που αντιμετωπίζουν οι νέες επιχειρήσεις.
Τέλος, με την ολοκλήρωση του χρόνου παραμονής στην κοιτίδα και, έχοντας η φιλοξενούμενη επιχείρηση εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια, θα ειτουργεί αυτόνομα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον δράσης.
Σε κάθε κοιτίδα θα συμπεριλαμβάνονται διακριτοί  χώροι  συναντήσεων /  συνεντεύξεων συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 30 ατόμων, μικρότεροι χώροι δυναμικότητας τουλάχιστον 10 ατόμων και με επαρκή επίπλωση, απολήξεις φωνής και δεδομένων και υποδομή παρουσιάσεων (προβολέας, οθόνη), χώρος υποδοχής και αναμονής.
Κάθε επιχείρηση που θα φιλοξενείται στην κοιτίδα θα μένει εκεί κατά μέγιστο δύο χρόνια και θα τις προσφέρονται ευκολίες (γραμματειακή υποστήριξη, νομική και συμβουλευτική υποστήριξη, υπηρεσίες επιχειρηματικού αγγέλου, υπηρεσίες marketing, ιστοσελίδα, δίκτυο υψηλών ταχυτήτων κλπ), έναντι χαμηλού μηνιαίου μισθώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου