Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Δηλώσεις Κούστα Κώστα, υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη










ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Στα όρια της  ανθρωπιστικής  κρίσης   βρίσκεται η  μικρομεσαία παραγωγική  τάξη    εξαιτίας   των   πολιτικών  που  εφαρμόζεται   από  τις  νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις  ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και  και τις καταστροφικές επιλογές της Ε.Ε.  Ο  πρωτογενής  τομέας που στήριζε το  εισόδημα  χιλιάδων οικογενειών  παραδίδεται  στα  μεγάλα  τραπεζικά  και  επιχειρηματικά  συμφέροντα.
Η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας, είναι  από τις πιο  φτωχές  περιφέρειες, με υστέρηση  στις υποδομές, ( 210  σε  σύνολο 214  σε όλη την  Ε.Ε.)δέχεται καθημερινά  πλήγματα   από την εφαρμογή  των  μνημονιακών πολιτικών   του συμφώνου δημοσιονομικής σταθερότητας, συνθλίβεται  από   την  ανεργία  που ξεπερνάει   το 30% .
Οι  παραγωγικές  τάξεις   σε όλη την περιφέρεια  Δυτ. Ελλάδας που  δραστηριοποιούνται κατ΄ εξοχή στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,  βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση,  αδυνατούν να  ανταποκριθούν  στις  στοιχειώδεις  οικογενειακές  τους  υποχρεώσεις. Το  αυξημένο  κόστος  παραγωγής , οι χαμηλές τιμές  στα  προϊόντα ,τα  ανεξέλεγκτα  τραστ  των μεγαλεμπόρων και   των μεσαζόντων, η έλλειψη  ρευστότητας , το ξεπούλημα  της  ΑΤΕ, οι  απειλές  πλειστηριασμών, οι πλειστηριασμοί   από τις τράπεζες  αλλά  και   τα  χρέη  επιβίωσης  που τρέχουν και αυξάνονται  καθημερινά  δίνουν το τελειωτικό χτύπημα  στον αγροτικό  και κτηνοτροφικό  κόσμο .
Αντιλαμβανόμενοι   την τραγική κατάσταση   του  πρωτογενή  τομέα και  στην περιφέρειά  μας  που οδηγείται  σε πλήρη αποσύνθεση  από την  πρώτη  στιγμή τοποθετήσαμε  το δάχτυλο ΄΄επί των τύπων των ίλων ΄΄ μιλήσαμε  για παραγωγική  ανασυγκρότηση.  
Στο ΣΥΡΙΖΑ  δίνουμε μεγάλο βάρος στην ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα
Ποιος ο στόχος και το είδος της «Παραγωγικής Ανασυγκρότησης»;
Πιστεύουμε ότι  στο επίκεντρο της  πολιτικής μας   πρέπει να βρίσκεται   ο άνθρωπος  και οι κ ανάγκες του, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, η  υπεράσπιση  του περιβάλλοντος  σε  συνδιασμό   με   ένα  νέο  παραγωγικό  πρότυπο  που εμείς  οραματιζόμαστε .
Θεωρήσαμε  αναγκαίο  να διαμορφώσουμε   και να εφαρμόσουμε  ένα  νέο  ολοκληρωμένο καταστατικό  σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας . Λέγοντας   «σχέδιο», εννοούμε  «δημοκρατικό προγραμματισμό» σε εθνικό, χωροταξικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, με εξασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής και ελέγχου

του ίδιου του λαού, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και εφαρμογής του, στα πρότυπα του «συμμετοχικού προϋπολογισμού».
Πρώτος και βασικός ο αγροτικός  κλάδος (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), με στόχο τη μέγιστη δυνατή αυτάρκεια σε τρόφιμα, σύμφωνα με το μοντέλο της «διατροφικής αυτάρκειας» θεωρώντας  την τροφή-νερό ως τα μέγιστα κοινωνικά αγαθά.
Δεύτερος κλάδος είναι η μεταποιητική  βιομηχανία.
 Να δώσουμε  υπεραξία στα  προϊόντα που παράγει  ο πρωτογενής  τομέας στην  δυτική  Ελλάδα (Π.χ. τα εσπεριδοειδή, στη φράουλα, τα  λαχανικά, όσπρια , στο κρέας, γάλα ,τυριά,  λάδι, την ελιά, στο ψάρι κ΄α  προϊόντα).
Να συνδιαμορφώνουμε με τον παραγωγό  το μοντέλο  ανάπτυξης οφείλει να ακολουθήσει, ώστε να καταφέρει να εισάγει στα προϊόντα του στοιχεία που θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους. Με την καινοτομία, την τυποποίηση, το καλό πακετάρισμα, την ποιότητα και την πιστοποίηση, θα μπορέσουν να κερδίσουν μια θέση στα ράφια των ξένων αγορών και θα κλείσουν το χάσμα ανταγωνιστικότητας που υπάρχει ως συνέπεια από το υψηλό κόστος παραγωγής και το μικρό κλήρο. Σε κάθε περίπτωση πρωτεύει ο στόχος μιας ποιοτικής γεωργίας-κτηνοτροφίας που να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με προϊόντα υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  ώστε:
- να δρομολογήσει μια σειρά από δράσεις για την παραγωγή ελληνικών προϊόντων με «ταυτότητα», μέσω  πιστοποιήσεων, συστημάτων ποιότητας και εκπαίδευσης των παραγωγών, αλλά και μέσω της καλύτερης σύνδεσης τουρισμού και αγροτικής οικονομίας.
- να βελτιώσει τα συστήματα ελέγχων πληρωμών και γενικότερα των ελεγκτικών μηχανισμών .
- να αξιοποιήσει την βιοποικιλότητα και τους  φυσικούς πόρους (νερό, Λίμνες ,θάλασσες, δασικούς πόρους και τις   κλιματικές  συνθήκες της περιοχής μας  στη λογική της αειφορίας με  ευαισθησία και έλεγχο.
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ
Σημαντικοί  άξονες  είναι  ο τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά  οφείλουμε  να  τα παντρέψουμε, να συνδέσουμε δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή με την μεταποίηση, τον τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος.
Είμαστε μια  περιφέρεια με θάλασσες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Πρέπει να βρούμε την   χρυσή τομή σε αυτούς του οικονομικούς κλάδους. Καλούμαστε επίσης να  δώσουμε τέλος στις συγκρούσεις όπως για παράδειγμα μεταξύ  πρωτογενούς τομέα  και   τουρισμού.
Παρόλο που η Κ.Α.Π. αλλά  και οι εθνικές πολιτικές καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής  παραγωγής ,της  κτηνοτροφίας, αλιείας  στην  περιφέρειά μας, εμείς θα πρέπει να επανασχεδιάζουμε την παραγωγική βάση ανάλογα με τα ιδιαίτερα   χαρακτηριστικά, τους  φυσικούς  πόρους, τις  δυνατότητες της  κάθε  περιοχής . Και για παράδειγμα θα σας

φέρω τους Αλιευτικούς συνεταιρισμούς των λιμνοθαλασσών μας σε Μεσολόγγι- Αιτωλικό  όπου μπορούν να αναδειχθούν σε σταθερές  και υγιείς οικονομικές μονάδες μέσω της στήριξης σε περιφερειακό επίπεδο της δημόσιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι αναγκαίο να  δημιουργήσουμε κίνητρα    και  να ενθαρρύνουμε  τη   λειτουργία  παραγωγικών και καινοτόμων  οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών.                                                                                                                                            
Πάνω στις αυτές τις αρχές της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης μπορούμε να δούμε άμεσα τα  παρακάτω  μέτρα:
1.      Μέτρα άμεσης μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων
2.      Εξυγίανση συστήματος εμπορίας με στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτή .
3.      Παροχή ρευστότητας στον αγροτο κτηνοτροφικό χώρο
4.      Εφαρμογή ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού συστήματος φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος.
5.      Στήριξη νεοεισερχόμενων στον αγροτικό χώρο, νέοι αγρότεςκ.λ.π.
6.      Διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των απασχολούμενων στη γεωργία
7 Εξυγίανση συστήματος εμπορίας με στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτή.
              ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ  ΜΕΤΡΑ
2.  Εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών της περιφέρειας
3.  Αύξηση προστιθέμενης αξίας αγροτικών προϊόντων
4. Ενίσχυση ποιοτικής γεωργίας
 5.Επαναδραστηριοποίηση του δημοσίου ως αρωγού του αγροτικού τομέα 
6. Ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας
 7. Ειδικές κλαδικές και χωρικές πολιτικές
  8. Χωροταξικός – περιβαλλοντικός σχεδιασμός και στήριξη της υπαίθρου
Για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και τις  επιμέρους παραγωγικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, των νομών, των περιοχών, των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων και των παραγωγικών συστημάτων που συνθέτουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτείνουμε, αναλαμβάνουμε και υποστηρίζουμε την δημιουργία:
  1. Πολιτικών  που στηρίζουν την Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία και Προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων.
 Στελεχωμένο με εξειδικευμένα  άτομα και με βάση τους γενικότερους και περιφερειακούς σχεδιασμούς αγροτικής Ανάπτυξης θα αναζητά στην εθνική και διεθνή αγορά νέες μορφές

ζήτησης, προϊόντων και γούστων σχετικών με τα τοπικά προϊόντα. Προς το σκοπό αυτό θα καταγράφει διαρκώς και θα σχετίζεται θεσμικά με τα φυτικά, ζωϊκά και αλιευτικά προϊόντα, τις ομάδες παραγωγών, τις μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας, τις εταιρείες παραγωγής/εμπορίας, κ.λ.π  Παράλληλα, Γραφείο για την Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία και Προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχα Γραφεία των άλλων Δήμων της Περιφέρειας και τις σχετικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, θα αναλάβει:
Α.Την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της επάρκειας των υφισταμένων μορφών πιστοποίησης της αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής της περιφέρειας, -
Β. Την εκπόνηση Φακέλων Υποψηφιότητας για την ένταξη ορισμένων προϊόντων στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ή τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης.
2. Πολιτικές Στήριξης και ενίσχυσης γεωργικών Εφαρμογών και Καινοτομιών Οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό του  θα έρχεται σε άμεση επαφή με τους αγρότες παραγωγούς  της Περιφέρειας με σκοπό την:
Δημιουργία μόνιμου δικτύου ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων που θα έχει ως βασικό στόχο την σταθερή, οργανωμένη και χρονικά προγραμματισμένη οργάνωση στα σημαντικά Κοινοτικά της περιφέρειας  σεμιναρίων σχετικών με  τεχνικές παραγωγής,.
3.  Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και της Κοινωνικής Περιθωριοποίησης.
Προσανατολισμός στην αναζήτηση προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεων, κ.λπ. που αφορούν τις νέες μορφές φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση δηλαδή τα προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, το εισόδημα, την κατοικία, την διατροφή, την ηλεκτροδότηση, την θέρμανση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση,κ.λπ. Πρόκειται για μια διαδικασία σταδιακής παραγωγής ανέργων, απασχολήσιμων, φτωχών, νεόπτωχων, πιεσμένων, εξαρτημένων και, τελικά, χειραγωγήσιμων ατόμων.
4.  Προώθηση της Δια-δημοτικής Συνεργασίας  για  αναζήτηση  και  Αξιοποίηση  Κοινοτικών, Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
Με συχνή παρουσία ειδικευμένοι επιστήμονες σε όλες τις κρίσιμες περιοχές, που θα ενημερώνει τους παραγωγούς και τους επενδυτές σχετικά με τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία. Για παράδειγμα, θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα μελέτες Βιώσιμης Γεωργικής Ανάπτυξης με περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τα ξεχωριστού κάλλους φυσικά τοπία της Περιφέρειας.
5. Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών-ΚΕΑ Στα οποία καθημερινά θα δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες και οι απαραίτητες βοήθειες σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης, τα δικαιολογητικά, τον ΟΓΑ, τον ΟΣΔΕ, το Κτηματολόγιο, το Δασολόγιο, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα ευέλικτα και μικρά σχέδια βελτίωσης ή επενδύσεων, κ.λπ.


ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 ΑΡΔΕΥΣΗ. Θα δημιουργήσουμε στην Περιφέρεια Ειδικό Λογαριασμό για την συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων των παλαιών ή αυτοσχέδιων συστημάτων άρδευσης.
 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Η ακριβής γνώση της γεωγραφικής θέσης, της οικονομικής δυναμικότητας και των ενεργειακών αναγκών των επιμέρους γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Η ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ Πρόκειται για μία κάρτα που πρέπει να διαθέτει κάθε αγρότης τόσο ως πιστωτικό τρόπο για την προμήθεια μέσων παραγωγής όσο και για την κλιμακωτή πρόσβαση σε ρυθμίσεις σχετικές τις πιστωτικές δυνατότητες (χαμηλότοκα βραχυπρόθεσμα ή άλλα δάνεια), τα καύσιμα (μείωση τιμής) και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

                                                    Κούστας  Κώστα
                                    ‘’Αντίστασης Πολιτών Δυτ.  Ελλάδας΄΄
                                       
                                        Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου