Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Έρευνα για το μέγεθος του προβλήματος των πέτρινων γεφυριών του Αιτωλικού

Τα  Πέτρινα γεφύρια – χαρακτηρισμένα και ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία – της πόλης του Αιτωλικού, αποτελούν σημείο αναφοράς για την ίδια την πόλη, το νησί του Αιτωλικού .
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στα πλαίσια της ανάδειξης της πολιτιστικής του κληρονομιάς και ειδικότερα των πέτρινων γεφυριών, προσκάλεσε το Σαββατοκύριακο από 7- 9/03/2014, τους εξαίρετους καθηγητές Ρωσσικόπουλο Δημήτριο, Φωτίου Αριστείδη, και Πικριδά Χρήστο από το Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών Εφαρμογών του Τμήματος  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να συνδράμουν επιστημονικά για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση πιθανών καθιζήσεων των βάθρων των πέτρινων γεφυριών με την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης (ίδρυση γεωδαιτικού δικτύου) οριζόντιων και κατακόρυφων μικρομετακινήσεων .Η διαπίστωση των τυχών μετακινήσεων και καθιζήσεων από την εξειδικευμένη επιστημονική εργασία που θα προκύψει, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη συντήρησης και υποστύλωσης του μνημείου.
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης δήλωσε: «Προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα Γεφύρια του Αιτωλικού είναι το μοναδικό έργο του Δήμου που έχει ενταθεί με απόφαση μας, στο πρόγραμμα της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας. Από τις μετρήσεις θα εξακριβωθεί το τωρινό μέγεθος του προβλήματος. Πρόταση μας η κατασκευή άλλης γέφυρας διέλευσης τροχοφόρων. Σύντομα θα προκηρύξουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό γι΄αυτή. Το ιστορικό μνημείο των γεφυριών θα προστατευτεί και θα αναδεχθεί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου