Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Μακροπεριφέρεια και νέα πολιτική εδαφικής συνοχής, οι στρατηγικοί παράγοντες για την ανάπτυξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Δελτίο Τύπου
Μακροπεριφέρεια και νέα πολιτική εδαφικής συνοχής, οι στρατηγικοί παράγοντες για την ανάπτυξη

Στην 20η συνεδρίαση της θεματικής επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER) της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε, κατόπιν σχετικής αίτησης της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., η κατάρτιση γνωμοδότησης για τη νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), ώστε στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Δράσης να απηχούνται οι απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Η προετοιμασία τη γνωμοδότησης ανατέθηκε στη Διαπεριφερειακή Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» της ΕτΠ, όπου πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Marche Ιταλίας, Gian Mario Spacca και Αντιπρόεδρος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας.
«Μέσω της κατάρτισης της γνωμοδότησης αυτής μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε πιο ενεργά στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφέρειας που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.
Η γνωμοδότηση αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών τον Ιούνιο του 2014, όταν θα παρουσιαστεί το τελικό Σχέδιο Δράσης της Μακροπεριφέρειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαδεχθεί την Ελλάδα στην Προεδρία της ΕΕ η Ιταλία.
Επίσης, κατά τη συνεδρίαση της COTER συζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην αστική ανάπτυξη, καθώς δεν είναι πλέον μόνο το κράτος που λαμβάνει αποφάσεις για το κοινωνικό σύνολο, αλλά όλοι οι πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στα κοινά.
«Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά συνιστά σημαντικό κοινωνικό πόρο. Και αυτό επειδή η συμμετοχή δημιουργεί μία πρόσθετη αξία που δεν μπορεί να παράγει το κράτος, καθώς περισσότερη συμμετοχή συνεπάγεται περισσότερη δημοκρατία» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.
Τέλος, έλαβε χώρα η καθιερωμένη κοινή συνεδρίαση της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER) της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της επιτροπής «Περιφερειακή Ανάπτυξη» (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα «Πολιτική συνοχής 2014-2020: Από τον προγραμματισμό στην εφαρμογή - Τα κύρια μελλοντικά ζητήματα».
Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών αντήλλαξαν απόψεις με τους Ευρωβουλευτές σχετικά για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πρόσφατα εγκριθείσα μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά , ακόμα και στις πιο δύσκολες πτυχές της, όπως η αρχή της εταιρικής σχέσης και τα νέα επενδυτικά εργαλεία ενσωμάτωσης των διαφόρων ταμείων .
«Η αναμορφωμένη πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020 – η οποία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και εν συνεχεία να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2014 - θα διαμορφώσει την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα έτη. Προς τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους δήμους και τις περιφέρειες η χρήση των νέων μέσων τοπικού προσανατολισμού στη νέα γενιά επιχειρησιακών προγραμμάτων, η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην κατάρτιση και υλοποίηση των εταιρικών συμφωνιών, καθώς και η μελλοντική απορρόφηση των μελλοντικών κονδυλίων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε: «Η στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη των νέων προγραμμάτων και των επενδύσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου