Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου του Εμπορ/κου Συλλόγου Ι.Π Μεσολογγίου


ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


………………………..…ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1912…………………………..
Γραφεία: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 5                                                                                τηλ.26310-25564
2ος όροφος                                                                            
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τ. κ. 30200                                                 
Αρ. Πρωτ.: 4028                                                                           
                                                                                                           ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  03/12/2012
                                                                
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του καθώς τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λ.π.) ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.), θέτει σε άμεση λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr.
Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα θα πραγματοποιείται τους επόμενους μήνες από το σύστημα αυτό.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά καθώς η όλη επικοινωνία και διαχείριση γίνεται ηλεκτρονικά με κύρια αποτελέσματα το μικρότερο κόστος συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τους υποψηφίους. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα αναζητώνται αυτεπάγγελτα, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής λόγω της μείωσης αυτής του κόστους αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.
Στην πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνεται και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), το οποίο προσφέρει σε κάθε πολίτη, ελεγκτή, επιχειρηματία, πληροφορίες για:
α. Το πρωτογενές αίτημα δηλαδή ποιο (πρόσωπο) ζητά να αγοραστεί και τι (πριν προκηρυχθεί)
β. Την διακήρυξη δηλαδή με ποιες προδιαγραφές και όρους και
γ. Τη σύμβαση δηλαδή σε ποιον κατακυρώθηκε και έναντι ποιου τμήματος.
Το Μητρώο επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση των προγραμματιζόμενων συμβάσεων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών). Πεδίο εφαρμογής του είναι όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων άνω των 1000 ευρώ, σε όλα τα στάδια (από το τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή πληρωμής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.       
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                    ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου