Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Ανοικτή πρόσκληση του Περιφερειάρχη για την κατάθεση απόψεων και θέσεων με στόχο την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτ. Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013
Δελτίο Τύπου
Ανοικτή πρόσκληση του Περιφερειάρχη για την κατάθεση απόψεων και θέσεων με στόχο την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτ. Ελλάδας

Καταλυτική για τη διαμόρφωση μια κοινής πολιτικής, με στόχο το Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη σύνδεσή του με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την επόμενη 15ετία, ήταν η διαβούλευση που ξεκίνησε με συναντήσεις εργασίες στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Μεσολόγγι, Πύργο, Πάτρα) και συνεχίζεται μέσω γραπτών παρεμβάσεων – εισηγήσεων μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2014, για την Μελέτη «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η συμμετοχή των προσκληθέντων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων φορέων, των υπηρεσιών της Περιφέρειας, της επιβλέπουσας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ και των μελετητών, ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική με τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις των Φορέων, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας, να έχουν καταγραφεί τόσο από την ομάδα εργασίας για την υποστήριξη της κατάρτισης της έκθεσης για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όσο και από τη Μελετητική Ομάδα.
«Η αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία στη δεδομένη χρονική περίοδο αφού οφείλει να προσφέρει προοπτικές εξόδου από την οικονομική κρίση αλλά και ανάπτυξης στη Περιφέρεια. Οφείλει επίσης να βρίσκεται σε συνέργεια τόσο με το προγραμματικό κείμενο για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020, όσο και με το τριετές Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προσθέτοντας πως «η βαρύτητα που προσδίδεται στην ορθολογιστική αναθεώρηση και εξειδίκευσή του αποδεικνύεται εξάλλου από την συμμετοχή του Υπουργείου ΠΕΚΑ με τη παρουσία του ιδίου του Υπουργού Γιάννη Μανιάτη, του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτη Αλεξιάδη, υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΚΑ και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα».
Ο Περιφερειάρχης, παράλληλα, υπογραμμίζει πως η συμβολή όλων των φορέων, των συλλογικών οντοτήτων και των πολιτών, είναι καθοριστική σε αυτό το στάδιο της Μελέτης και καλεί, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όσους συμμετάσχουν στη διαβούλευση να αποστείλουν τις απόψεις τους, προκειμένου «να συμβάλλουν με τις γνώσεις, τις απόψεις και τις θέσεις τους στην ανοιχτή αυτή διαδικασία με σκοπό το συμμετοχικό σχεδιασμό και στόχο την πραγματική ενδογενή ανάπτυξη».
Η διαβούλευση συνεχίζεται μέσω της κατάθεσης γραπτών παρεμβάσεων – εισηγήσεων μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες μπορούν να αποστέλλουν , προς:
* Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ & εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613613610, Φαξ 2613613605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση l.stamatelatos@pde.gov.gr,
* Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 26110 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ελένης Σπυράκη, Προϊσταμένης ΔιΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ, αναπληρωτή εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613613268, Φαξ 2610.453294 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e.spyraki@pde.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr) θα αναρτηθεί άμεσα σε ειδική θέση πεδίο στο οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώστε τα σχετικά αρχεία (όπως το Α1 Στάδιο της Μελέτης, την θετική γνωμοδότηση του ΠΣ Δυτικής Ελλάδος, τη Σύνοψη των αποτελεσμάτων του Α1 Σταδίου, Χάρτες αλλά και τη σχετική Νομοθεσία περί Χωροταξικού Σχεδιασμού, τις παρουσιάσεις των εισηγητών στις 3 συναντήσεις εργασίας κ.α.). Μέρος του ανωτέρω υλικού έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στην ενότητα «Ενημερώσεις» αλλά με χρονολογική σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου