Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου,για το νερό του Αιτωλικού

Γιώργος Βαρεμένος
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
ΣΥΡΙΖΑ / ΕΚΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                              23 Δεκεμβρίου 2013

Επείγοντα μέτρα για την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροδότησης του Αιτωλικού, ζητούν οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου, με ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή.
Όπως επισημαίνουν, η πρόσφατη έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κρίνει το νερό που αντλείται από την πηγή του Κεφαλόβρυσου ως μη ασφαλές και την ποιότητά του ως ασταθή και μεταβαλλόμενη ανάλογα με τις κλιματικές και τις τοπικές συνθήκες.
Ειδικότερα, η έκθεση επισημαίνει ότι η θέση της πηγής, κατάντη του αστικού ιστού και τεχνικών έργων ΓΟΕΒ με ελλιπή προστασία, έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με μικρόβια κοπρανώδους προέλευσης. Επισημαίνει, επίσης, ότι και το νερό των νέων γεωτρήσεων που έχουν διενεργηθεί (άνω του υποσταθμού της ΔΕΗ στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων - Αιτωλικού), δεν είναι ασφαλές για υδροδότηση μετά από απλή χλωρίωση, καθώς τα δείγματα δείχνουν μικροβιακή επιβάρυνση κοπρανώδους προέλευσης και μεταβολές στις χημικές παραμέτρους του. Εντοπίζει, τέλος, ασταθές μικροβιακό φορτίο και χαρακτηρίζει μη ασφαλές το δίκτυο του Αιτωλικού, καθώς και μη ορθή την επεξεργασία και απολύμανσή του.
Και συνεχίζουν οι δύο βουλευτές:
Επειδή η πρόσβαση σε επαρκές και ασφαλές πόσιμο νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και, ταυτόχρονα, σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση και προαγωγή της ατομικής και δημόσιας υγείας,
Επειδή η διασφάλιση του δικαιώματος αυτού αποτελεί, αντίστοιχα, βασική υποχρέωση της Πολιτείας, απέναντι στην οποία καμία ολιγωρία ή αδράνεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί,
Επειδή το πρόβλημα υδροδότησης του Αιτωλικού χρονίζει ήδη με τρόπο απαράδεκτο, σε μια περιοχή μάλιστα που αναγνωρίζεται ως η πλουσιότερη σε υδατικούς πόρους σε όλη την Ελλάδα,
Επειδή προτάσεις συγκεκριμένες, τόσο για την προσωρινή όσο και για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και πρέπει να εξετασθούν σοβαρά, μαζί με όποιες άλλες προέλθουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδικούς επιστήμονες,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να προστατευθούν από τη μόλυνση οι πηγές και οι γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για την υδροδότηση του Αιτωλικού;
2. Ποιες μελέτες υδρογεωλογικές και γεωφυσικές έχουν γίνει, και για λογαριασμό ποιου φορέα, στην ευρύτερη περιοχή του Κεφαλόβρυσου, προκειμένου να εντοπισθεί η αιτία της μόλυνσης του νερού, αλλά και να προσδιορισθούν νέες θέσεις υδροληψίας, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες του Αιτωλικού;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να καλυφθεί αμέσως και έστω προσωρινά η ανάγκη παροχής ασφαλούς πόσιμου νερού στους κατοίκους του Αιτωλικού;
4. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν ένα σχέδιο για τη μόνιμη λύση του προβλήματος;
5. Εκτιμούν ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδομή που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου