Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Προς απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με το νερό Αιτωλικού, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΜ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με το νερό Αιτωλικού

Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης:
«Το νερό είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από το δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία»
Ορισμός από την ΚΥΑ Υ2/2006/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»
Η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, επιχείρηση στελεχωμένη με επιστημονικό & εργατοτεχνικό προσωπικό πέραν των 40 ατόμων, διαδέχτηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος του νερού στο Αιτωλικό, την Δημοτική υπηρεσία του Καποδιστριακού Δήμου Αιτωλικού των 6 ατόμων, με στόχο να παρέχει ασφαλές και επαρκές νερό αντιμετωπίζοντας ένα άλυτο πρόβλημα μιας τουλάχιστον δεκαετίας.
Διέθεσε συνολικά πάνω από 1.400.000 ευρώ για την υδροδότηση του Αιτωλικού εκ των οποίων 200.000 ευρώ για εργα συμφωνα με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Υγιεινής, θωράκισε την ποιότητα του νερού ΜΕΤΑ από επεξεργασία, σεβόμενη ταυτόχρονα και τις οδηγίες της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας.
Από τη στιγμή που η τελευταία εισηγήθηκε την απαγόρευση κατανάλωσης του νερού της πηγής ως πόσιμου (έγγραφο 89107/2259 της 9-4-2012)
  1. ΑΜΕΣΑ ενημερώσαμε τους Τοπικούς παράγοντες αλλά και την τοπική κοινωνία με Δελτίο Τύπου δύο μέρες μετά (11-04-2012)
  2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ την λειτουργία της χλωρίωσης με διπλό σύστημα ασφαλείας
  3. ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΕ τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε σχέση με αυτούς που απαιτεί η νομοθεσία
  4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ, σε καιρό κρίσης, κονδύλι 500.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για την αρχή του έργου της διασύνδεσης των δικτύων Αιτωλικού με Μεσολόγγι με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα υδροληψίας από τον Εύηνο.
Το αποτέλεσμα:
Εντός του δικτύου Αιτωλικού τόσο στους 4 ελέγχους της Δ/νση Υγιεινής όσο και στους ανά 20ήμερο εκτελούμενους από τη ΔΕΥΑΜ, δεν έχουν βρεθεί μολυσμένα δείγματα έκτός από ένα όπου ανιχνεύονται (ανιχνεύονται διότι είναι τόσο ελάχιστα που δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν)
Συμπέρασμα:
Η ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τη Δ/Υ και με πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας του προβλήματος:
1. Παρέχει το διαθέσιμο νερό των Πηγών Κεφαλοβρύσου με όλες της εξασφαλίσεις τεχνικά και από πλευράς ποιοτικών ελέγχων που απαιτεί η νομοθεσία ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ να έχει άρει την από 11-04-2012 απαγόρευσή της για χρήση του ως ΠΟΣΙΜΟΥ, συμμορφούμενη με τις υποδείξεις της Δ/Υ.
2. Με απόφαση του ΔΣ της (9-12-2013) προχωρεί στην υλοποίηση της διασύνδεσης των δικτύων Αιτωλικού Μεσολογγίου στη Θέση υδραγωγείου Χαλαζιά για να εξασφαλίσει ΠΟΣΙΜΟ νερό στο Αιτωλικό, ανεξάρτητα από την ευόδωση ή όχι των ενεργειών της για την αποκατάσταση των Πηγών Κεφαλοβρύσου που συνεχίζει.
Ένα έργο που σημειωτέον λοιδωρήθηκε και έγινε προσπάθεια απαξίωσής του στα μάτια της τοπικής κοινωνίας του Αιτωλικού από παράγοντές της που τώρα «ανακαλύπτουν» το μικρό κόστος ένος τέτοιου έργου!!! Αλήθεια που ζούν. Είναι μικρό το προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών της τάξης των 700.000 ευρώ ακομη και με αυτεπιστασία ή μήπως θέλουν «να ποτίσουν το Αιτωλικό με το λάστιχο»; (Ενδεικτικά το κόστος τιμολόγησης σωληνα Φ315 είναι 100 ευρώ/μέτρο * 8.000 m = 800.000 ευρω)
3. Ζητά την συστράτευση όλων στην προσπάθεια να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για πλήρη και φθηνή υδροδότηση του Δήμου από τον Εύηνο με την κατασκευή αγωγού (έργο της τάξης των 5.000.000 ευρώ) και εν τέλει φράγματος υδροδότησης που θα εξασφαλίζει τη φυσική ροή του πολύτιμου αγαθού.
Σ’ αυτόν τον κοινό αγώνα ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
Νίκος Χονδρός
Πρόεδρος ΔΕΥΑΜ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου