Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Συστάσεις προς ξενοδόχους για αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας

Συστάσεις προς τους ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση της εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό, κάνει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας των περιστατικών που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνές οι γαστρεντερίτιδες ιδιαίτερα σε άτομα που ταξιδεύουν και αλλάζουν διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας να ενημερώνονται καθυστερημένα για την εμφάνιση κρουσμάτων σε ξενοδοχεία της χώρας και η λήψη μέτρων από τους ξενοδόχους για τον περιορισμό της μετάδοσης να είναι ελλιπής.
Στο παρελθόν, κάποιες φορές, τέτοιου είδους συμβάντα, ενώ θα μπορούσαν να περιοριστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, πήραν αδικαιολόγητα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία στους ενοίκους , όσο και στο προσωπικό των ξενοδοχείων.
Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, σας συστήνουμε την άμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας  στα τηλέφωνα 2613-620714, 2613-620758 και 2613-620716 και με το ΚΕΕΛΠΝΟ στα τηλέφωνα 210-8899007 -064, 065, 061, έτσι ώστε να λάβετε όλη την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης.
Επίσης, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου δίδονται βασικές συστάσεις για άμεσες ενέργειες, σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο ξενοδοχείο σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου