Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στην εταιρεία Corallia στην Πάτρα .


Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου διοργάνωσε την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, εκπαιδευτική εκδρομή – επίσκεψη φοιτητών στο Corallia (Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών) στην Πάτρα.
Στόχος της επίσκεψης όπως ανέφερε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  της ΜΟ.Κ.Ε. κ. Αριστογιάννης Γαρμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ήταν η ενημέρωση των φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου για την καινοτομική δράση Corallia (http://www.corallia.org ) . Το Corallia Clusters Initiative - Patras, είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων που συμμετέχουν  συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός.
Το Corallia Clusters Initiative αποτελεί Μονάδα του Ε.Κ. Αθηνά και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 των περιφερειών μεταβατικής στήριξης.
Τον  ρόλο του Corallia στην ανάπτυξη των clusters  παρουσίασαν ο κ. Δημήτρης Παπαηλιού, υπεύθυνος  mi-Cluster και η κ. Κατερίνα Τζεμελέκη, υπεύθυνη του Patras Innohub.
Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των περιφερειακών και κεντρικών κυβερνητικών φορέων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των τραπεζών, των ΜΜΕ, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών και των αγοραστών.
Το Corallia λειτουργεί ως one-stop-shop, μέσω του οποίου, ολόκληρο το δίκτυο καινοτομίας έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αναπτύσσει υποδομές όπου επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να τολμήσουν ένα επιχειρηματικό  ξεκίνημα. Διευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω των οποίων τα μέλη των clusters μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
Αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας μέσω συμπληρωματικότητας και συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη του cluster, με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων κέντρων καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία.
Ενισχύει δράσεις που καλλιεργούν ισχυρούς δεσμούς με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με σκοπό να προωθήσει τη μετάδοση τεχνογνωσίας και τη «προϊοντική» αξιοποίηση της Έρευνας & Ανάπτυξης στους θεματικούς τεχνολογικούς τομείς των clusters.   Αξιοποιεί το ισχυρό Ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο (στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή) επιστημόνων και μηχανικών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, χτίζοντας παράλληλα την "ταυτότητα" «Καινοτομία Made in Greece».
Σήμερα το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές ) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου).
Για την έρευνά τους και τις καινοτόμες εφαρμογές της στην αγορά, μίλησαν ο κ. Στέλιος Κουτρομπίνας της εταιρείας Bluedev και οι συνιδρυτές της εταιρείας Netrino, κ. Νίκος Ιωάννου και κ. Χρυσόστομος Φιλιππάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου